? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest kontrola?

Poj´┐Żcie kontroli i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja kontroli napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

kontrola - mo´┐Że by´┐Ż rozumiana jako system nakaz´┐Żw, zakaz´┐Żw i sankcji s´┐Żu´┐Ż´┐Żcych grupie lub spo´┐Żeczno´┐Żci do nak´┐Żonienia swoich cz´┐Żonk´┐Żw, by podporz´┐Żdkowali si´┐Ż przyj´┐Żtym przez og´┐Ż normom i warto´┐Żciom. Kontrola operuje r´┐Żnego rodzaju sankcjami prawnymi, ekonomicznymi, towarzyskimi, moralnymi zar´┐Żwno o charakterze negatywnym (kary) jak i pozytywnym (nagrody).

Kontrola mo´┐Że mie´┐Ż charakter zar´┐Żwno formalny jak i nieformalny. Kontrola formalna opiera si´┐Ż na zasadach spisanych w kodeksach prawnych, przepisach pa´┐Żstwowych, regulaminach organizacji i stowarzysze´┐Ż. W tym sensie kontrola jest nadzorem nad dan´┐Ż osob´┐Ż lub instytucj´┐Ż. Kontrola nieformalna dotyczy wzor´┐Żw zachowa´┐Ż, kt´┐Żre powstaj´┐Ż na zasadach zwyczaju. W przypadku post´┐Żpienia wbrew tak ustalonym zasadom i normom spontanicznie pojawiaj´┐Ż si´┐Ż w grupie reakcje koryguj´┐Żce zachowanie a tak´┐Że sankcje. Post´┐Żpienie wbrew normom zinternalizowanym w trakcie procesu wychowania mo´┐Że tak´┐Że przyczyni´┐Ż si´┐Ż do znacznego dyskomfortu psychicznego jednostki.

Kontrola mo´┐Że r´┐Żwnie´┐Ż polega´┐Ż na sprawdzeniu, na ile stan faktyczny pokrywa si´┐Ż ze stanem wymaganym. Tego rodzaju kontroli mog´┐Ż podlega´┐Ż na przyk´┐Żad r´┐Żnego rodzaju wyroby w celu wyeliminowania tych z nich, kt´┐Żre nie spe´┐Żniaj´┐Ż ustalonych norm jako´┐Żciowych.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  ´┐Żwiadomo´┐Ż´┐Ż
zapalenie osierdzia
obr´┐Żt towarowy
´┐Żwiadomo´┐Ż´┐Ż narodowa
atrakcje turystyczne
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.