? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to s´┐Ż konta niebilansowe?

Poj´┐Żcie kont niebilansowych i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja kont niebilansowych napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

konta niebilansowe - konta wynikowe nie s´┐Ż uwzgl´┐Żdniane w bilansie gdy´┐Ż nie wyst´┐Żpuj´┐Ż na nich ani saldo ko´┐Żcowe (za wyj´┐Żtkiem koszt´┐Żw, kt´┐Żre nale´┐Ży ujmowa´┐Ż w bilansie tj. koszty ujmowane w pozycjach „rozliczenia mi´┐Żdzy okresowe” albo „warto´┐Żci niematerialne prawne” lub „produkty w toku”) na podstawie danych z tych kont uzyskuje si´┐Ż informacje dotycz´┐Żce przebiegu proces´┐Żw gospodarczych. W kasie wynik finansowy jest podstaw´┐Ż oceny danej jednostki gospodarczej. Na wynik finansowy wp´┐Żywaj´┐Ż osi´┐Żgni´┐Żte przychody i zyski oraz poniesione koszty i straty.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  g´┐Żuchota starcza
mia´┐Żd´┐Życa
gmach
nadci´┐Żnienie t´┐Żtnicze
rozporz´┐Żdzenie
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.