? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest konsumpcja?

Poj´┐Żcie konsumpcji i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja konsumpcji napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

konsumpcja - jest dla wi´┐Żkszo´┐Żci ludzi zwrotem kojarz´┐Żcym si´┐Ż z jedzeniem. W wi´┐Żkszo´┐Żci przypadk´┐Żw tak w´┐Ża´┐Żnie jest, jednak nie mo´┐Żemy tego a´┐Ż tak generalizowa´┐Ż. Konsumpcja jest ´┐Żci´┐Żle powi´┐Żzana z zapotrzebowaniem na dany produkt. Ten zwrot mo´┐Żemy stosowa´┐Ż w wielu przypadkach. Teoretycznie rzesz ujmuj´┐Żc, ka´┐Żd´┐Ż sprzeda´┐Ż danego produktu mo´┐Żemy traktowa´┐Ż, jako jego konsumpcj´┐Ż. Dlatego ten´┐Że zwrot jest coraz cz´┐Żciej stosowany w ekonomii.

Jednak najwi´┐Żksze zastosowanie ma w gastronomii. Ka´┐Żdy cz´┐Żowiek lubi i musi je´┐Ż´┐Ż. Dlatego konsumpcja w tym przypadku jest bardzo istotna. Wed´┐Żug niej wiele restauracji ustala menu. Ka´┐Żdy przedsi´┐Żbiorca w gastronomii doskonale zdaje sobie spraw´┐Ż z faktu jak istotne zadowolenie klienta i jego pe´┐Żny brzuch. Konsumpcja w danym lokalu mo´┐Że by´┐Ż uwarunkowana od wielu czynnik´┐Żw. Bez w´┐Żtpienia najwi´┐Żkszym jest jako´┐Ż´┐Ż jedzenia, jakie tam dostaniemy. Nast´┐Żpnie zwracamy tak´┐Że uwag´┐Ż na ceny, wystr´┐Żj i obs´┐Żug´┐Ż, jak´┐Ż tam zastaniemy. Te wszystkie czynniki sprawiaj´┐Ż, ´┐Że wiele lokali gastronomicznych bankrutuje kosztem innych, w kt´┐Żrych menagerowie i w´┐Ża´┐Żciciele odpowiednio szybko odrobili najwa´┐Żniejsze lekcje z marketingu i ekonomii.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  gildia
autorytet
partenogeneza
tabela
wojna
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.