? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest konsument?

Poj´┐Żcie konsumenta i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja konsumenta napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

konsument - okre´┐Żlenie oznaczaj´┐Żce osob´┐Ż, kt´┐Żra nabywa produkt lub us´┐Żug´┐Ż od przedsi´┐Żbiorcy. Konsumenci pe´┐Żni´┐Ż, obok producent´┐Żw, wa´┐Żn´┐Ż rol´┐Ż na rynku, gdy´┐Ż zale´┐Żno´┐Ż´┐Ż i relacje miedzy tymi dwoma podmiotami stanowi´┐Ż istot´┐Ż jego funkcjonowania.

Wi´┐Żksza ilo´┐Ż´┐Ż sprzedawanych towar´┐Żw i us´┐Żug przez producent´┐Żw ni´┐Ż jest aktualne zapotrzebowanie powoduje, ´┐Że istnieje rynek konsumencki. Rynek producenta natomiast wyst´┐Żpuje w przypadku, gdy oferowana ilo´┐Ż´┐Ż us´┐Żug i produkt´┐Żw jest niewystarczaj´┐Żca dla konsument´┐Żw. Dodatkowo mo´┐Że istnie´┐Ż sytuacja, gdy jeden producent dyktuje warunki rynkowe, tzn. ceny towar´┐Żw, ich asortyment - taki stan rzeczy nazywa si´┐Ż monopolem. Okre´┐Żlenie zapotrzebowania i cech konsument´┐Żw zawsze odbywa si´┐Ż, gdy bierzemy pod uwag´┐Ż ca´┐Ż´┐Ż ich grup´┐Ż, a nie pojedynczych ludzi.

Konsumenci dodatkowo posiadaj´┐Ż swoje prawa na rynku handlowym, okre´┐Żlane ustawowo w danym pa´┐Żstwie. Taka konieczno´┐Ż´┐Ż wi´┐Ż´┐Że si´┐Ż ze stosowaniem nierzadko przez producent´┐Żw nieuczciwych praktyk marketingowo-handlowych, co wprowadza w b´┐Ż´┐Żd konsumenta, kt´┐Żrego rzeczywiste potrzeby odbiegaj´┐Ż od tego, co w istocie otrzymuje od producenta. Od roku 1983 obchodzi si´┐Ż na ´┐Żwiecie Dzie´┐Ż Konsumenta.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  jednostka
pobrze´┐Że
´┐Żlinianki
przemoc
orgazm
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.