? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest konspekt?

Poj´┐Żcie konspektu i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja konspektu napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

konspekt - to s´┐Żowo, kt´┐Żre posiada wiele znacze´┐Ż. Konspekt mo´┐Żna tworzy´┐Ż zar´┐Żwno r´┐Żcznie jak i komputerowo. Komputerowo jest to wewn´┐Żtrzne narz´┐Żdzie Worda, kt´┐Żre pozwala na ´┐Żatwe manipulowanie wi´┐Żkszymi partiami i obszarami tekstu, dzi´┐Żki czemu szybko i sprawnie mamy dost´┐Żp do potrzebnych nam akapit´┐Żw.

W innym znaczeniu konspekt jest specjaln´┐Ż technik´┐Ż, kt´┐Żra s´┐Żu´┐Ży tw´┐Żrcy tekstu oraz jego odbiorcom do jego hierarchizacji. Jest ona stosowana zawsze wtedy, kiedy chcemy wyra´┐Żnie zaznaczy´┐Ż, ´┐Że jakie´┐Ż fragmenty teksu maja dla nas wi´┐Żksz´┐Ż warto´┐Ż´┐Ż ni´┐Ż inne fragmenty dokumentu. Konspekt najcz´┐Żciej stosuje si´┐Ż przy pisaniu wszelkich prac naukowych, dyplomowych, magisterskich, a tak´┐Że wszystkich rodzaj´┐Żw raport´┐Żw biurowych.

Konspekt jest zazwyczaj sporz´┐Żdzany przez nauczycieli w ka´┐Żdym typie szko´┐Ży. Taki dokument zawiera imi´┐Ż i nazwisko osoby go sporz´┐Żdzaj´┐Żcej, tytu´┐Ż konspektu oraz informacj´┐Ż czego dotyczy. Stanowi on niejako ramowy program przeprowadzenia tematu lekcji i jej przeprowadzenia. Ujmuje podstawowe zagadnienia i spos´┐Żb dochodzenia do nich. Jest tworzony przewa´┐Żnie na arkuszu papieru o rozmiarze A4.

Konspekt jest niezwykle pomocny przy wszelkiego rodzaju przem´┐Żwieniach i prezentacjach. Maj´┐Żc spisane zhierarchizowane tematy do om´┐Żwienia z pewno´┐Żci´┐Ż m´┐Żwca nie b´┐Żdzie zestresowany i spokojnie b´┐Żdzie zmierza´┐Ż do celu.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  orientacja produkcyjna
wahanie sezonowe
tragizm
IBAN
kapita´┐Ż
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.