? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest konotacja?

Poj´┐Żcie konotacji i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja konotacji napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

konotacja - w logice: znaczenie nazwy, rozumiane jako zbi´┐Żr cech wyr´┐Żniaj´┐Żcych, wsp´┐Żlnych wszystkim przedmiotom oznaczanym przez t´┐Ż nazw´┐Ż. Znajomo´┐Żc konotacji nazwy pozwala wskaza´┐Ż przedmiot, kt´┐Żremu owa nazwa przys´┐Żuguje;

- w stylistyce: otoczka, aura znaczeniowa wyrazu, b´┐Żd´┐Żca zbiorem kojarzonych z nim rozmaitych, drugorz´┐Żdnych i okazjonalnych cech semantycznych, wytworzona w rezultacie cz´┐Żstego pojawiania si´┐Ż tego wyrazu w pewnych kontekstach leksykalnych;

- w sk´┐Żadni: zdolno´┐Ż´┐Ż wyrazu otwierania miejsca w tek´┐Żcie dla okre´┐Żlonych innych wyraz´┐Żw ze wzgl´┐Żdu na ´┐Ż´┐Żcz´┐Żce je z nimi zwi´┐Żzki kategorialno - gramatyczne lub te´┐Ż ze wzgl´┐Żdu na zwi´┐Żzki znaczeniowe.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  obr´┐Żt towarowy
socjopata
bia´┐Żaczka
kalkulacja wst´┐Żpna
kapita´┐Ż
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.