? Co to jest? - Sownik internetowy

S�ownik internetowy
poj�cia, definicje, terminy...

Wyszukaj has�oSpis alfabetyczny wszystkich poj��

Dodaj stron� do ulubionych


 

 
Sownik internetowy
 
   

Co to jest konkurencyjno��?

Poj�cie konkurencyjno�ci i dok�adne informacje wyja�niaj�ce ten termin. Definicja konkurencyjno�ci napisana w spos�b zrozumia�y.

konkurencyjno�� - to proces, przy pomocy kt�rego uczestnicy rynku, d���c do realizacji swych interes�w pr�buj� przedstawi� korzystniejsze od innych podmiot�w dzia�ania oferty pod wzgl�dem ceny, jako�ci lub innych cech oferowanego produktu wp�ywaj�cego na decyzj� zawarcia transakcji.

 

     
Najnowsze poj�cia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia�aczka
furunku�
 

 

     
Losowe poj�cia
  t�cz�wka
sprz�enie zwrotne
grypa
oratorium
POT
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s�owniku
wsp�praca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze�one.

   
reklama  
     
   

Internetowy s�ownik w kt�rym mo�esz znale�� terminy, zagadnienia oraz definicje i poj�cia wyja�nione w przyst�pny i jasny spos�b.