? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest konkurencja?

Poj´┐Żcie konkurencji i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja konkurencji napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

konkurencja - w uj´┐Żciu ekonomicznym konkurencja jest podstaw´┐Ż wolnego rynku. Podmioty gospodarcze mog´┐Ż wsp´┐Żzawodniczy´┐Ż w r´┐Żnych obszarach handlu i us´┐Żug.

Konkurencja jest procesem w trakcie kt´┐Żrego podmioty rynkowe przedstawiaj´┐Ż ofert´┐Ż rynkow´┐Ż staraj´┐Żc si´┐Ż, by by´┐Ża korzystniejsza od tego, co maj´┐Żc do zaoferowania inne podmioty. Przy czym produkt lub us´┐Żuga mog´┐Ż by´┐Ż atrakcyjniejsze zar´┐Żwno pod wzgl´┐Żdem cech jak i r´┐Żnego rodzaju dzia´┐Ża´┐Ż maj´┐Żcych sk´┐Żoni´┐Ż klienta do kupna (dzia´┐Żania marketingowe, doskonalenie metod sprzeda´┐Ży itp.). Kryterium korzystno´┐Żci oferty mo´┐Żna rozpatrywa´┐Ż bior´┐Żc pod uwag´┐Ż m.in. cen´┐Ż, jako´┐Ż´┐Ż, oferowane dodatki, serwis gwarancyjny, form´┐Ż p´┐Żatno´┐Żci. Konkurencja dotyczy nie tylko producent´┐Żw ale i konsument´┐Żw. Konsumenci staraj´┐Ż si´┐Ż naby´┐Ż dobra na najkorzystniejszych warunkach.

Ze wzgl´┐Żdu na liczb´┐Ż firm wyr´┐Żniamy nast´┐Żpuj´┐Żce rodzaje konkurencji: monopol, oligopol, uk´┐Żad wolnej (pe´┐Żnej) konkurencji, o zbli´┐Żonym udziale w rynku. Monopol wyst´┐Żpuje gdy jedna firma decyduje o przebiegu warunk´┐Żw rynkowych, oligopol gdy w tej samej bran´┐Ży rynku dzia´┐Ża od dw´┐Żch do kilku firm, uk´┐Żad wolnej konkurencji wyst´┐Żpuje gdy du´┐Ża liczba firm posiada niewielkie udzia´┐Ży w rynku, natomiast konkurencja o zbli´┐Żonym udziale w rynku ma miejsce gdy w bran´┐Ży dzia´┐Ża od pi´┐Żtnastu do dwudziestu silnych firm.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  immunitet
ratio
tabela
deflator
ustawa
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.