? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest konformizm?

Poj´┐Żcie komformizmu i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja komformizmu napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

konformizm - pochodzi od ´┐Żaci´┐Żskiego s´┐Żowa conformo, kt´┐Żre oznacza nadaje kszta´┐Żt. Jest to termin odnosz´┐Żcy si´┐Ż do cz´┐Żowieka, kt´┐Żry pocz´┐Żtkowo, zanim do´┐Ż´┐Żczy´┐Ż do innej grupy spo´┐Żecznej, posiada´┐Ż w´┐Żasne zasady, regu´┐Ży post´┐Żpowania i kodeks moralny. Po zostaniu cz´┐Żonkiem okre´┐Żlonej grupy przej´┐Ż´┐Ż on zachowania, normy post´┐Żpowania oraz zasady ´┐Życia, kt´┐Żre wyznaj´┐Ż cz´┐Żonkowie tej grupy. Jest to po prostu poddanie si´┐Ż wp´┐Żywowi grupy. Takie w´┐Ża´┐Żnie uj´┐Żcie konformizmu proponuje psychologia spo´┐Żeczna.

Je´┐Żli chodzi natomiast o socjologi´┐Ż, to wed´┐Żug niej jest to jeden z najskuteczniejszych sposob´┐Żw na to by jednostka dostosowa´┐Ża si´┐Ż do spo´┐Żecze´┐Żstwa.

Konformistami mo´┐Żemy zosta´┐Ż z kilku powod´┐Żw. Niekt´┐Żrymi z nich s´┐Ż na przyk´┐Żad l´┐Żk przed odrzuceniem, wygoda, pragnienie zawsze posiadania racji, a tak´┐Że wysokie sankcje, kt´┐Żre gro´┐Ż´┐Ż ka´┐Żdemu cz´┐Żowiekowi za nie przestrzeganie og´┐Żlnie przyj´┐Żtych zasad i norm spo´┐Żecznych.

Konformizm mo´┐Że odbywa´┐Ż si´┐Ż na kilku poziomach. Najni´┐Ższym z nich jest uleganie, identyfikacja oraz introjekcja.

Najbardziej podatne na wp´┐Żywy konformistyczne s´┐Ż osoby, kt´┐Żre w toku socjalizacji spo´┐Żecznej niestety nie uzyska´┐Ży zbyt silnej osobowo´┐Żci i s´┐Ż bardzo podatne na wp´┐Żywy innych.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  test
elektronika
p´┐Żonica
zaburzenia psychosomatyczne
literatura
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.