? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest konflikt?

Poj´┐Żcie konfliktu i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja konfliktu napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

konflikt - inaczej konfrontacja, sp´┐Żr co najmniej dw´┐Żch os´┐Żb lub zgrupowa´┐Ż. Wynika z odmiennych pogl´┐Żd´┐Żw, cel´┐Żw, warto´┐Żci, spostrze´┐Że´┐Ż na dany temat.

Konflikt powstaje w´┐Żwczas, gdy przeciwnicy odmiennych racji d´┐Ż´┐Ż´┐Ż do dominacji swojej sprawy nad punktem widzenia innych. M´┐Żwi´┐Żc pro´┐Żciej, jest to niezgodno´┐Ż´┐Ż zachowa´┐Ż przeciwnych stron, kt´┐Żra wyst´┐Żpuje zwykle, gdy cele i interesy obydw´┐Żch stron s´┐Ż ze sob´┐Ż niezgodne. Konflikt mo´┐Że r´┐Żwnie´┐Ż dotyczy´┐Ż ludzkich zachowa´┐Ż, kt´┐Żre nie odpowiadaj´┐Ż jednej lub drugiej stronie, co znacznie utrudnia lub wr´┐Żcz uniemo´┐Żliwia dalsz´┐Ż wsp´┐Żprac´┐Ż. Konflikt jest nieuniknion´┐Ż cz´┐Żci´┐Ż naszego ´┐Życia i jest obecny w ka´┐Żdej jego dziedzinie, czy to w ´┐Życiu wewn´┐Żtrznym jednostki, mo´┐Żliwy jest tak´┐Że konflikt w´┐Żasnego „ja”, mo´┐Żna wi´┐Żc by´┐Ż
w konflikcie z samym sob´┐Ż, z w´┐Żasnym charakterem, czy zachowaniami, a tak´┐Że w relacjach mi´┐Żdzyludzkich, tzn. z innymi osobami, kt´┐Żrymi si´┐Ż komunikujemy. Powstaje wtedy, gdy komunikat, kt´┐Żry wys´┐Żali´┐Żmy do innej osoby jest niejasny, niesprecyzowany lub co´┐Ż zak´┐Ż´┐Żci jego przep´┐Żyw, tak, ´┐Że odbiorca zrozumie go niepoprawnie.

Rozwi´┐Żzaniem konfliktu jest tzw. konsensus, czyli kompromis. Opiera si´┐Ż on na wsp´┐Żpracy sk´┐Ż´┐Żconych ze sob´┐Ż stron, je´┐Żeli jednej i drugiej stronie zale´┐Ży na porozumieniu si´┐Ż.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  kartoteka
laser
preferencje klient´┐Żw
norma
cel
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.