? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest konflikt?

Poj´┐Żcie konfliktu i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja konfliktu napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

konflikt - to nierozwi´┐Żzana lub rozwi´┐Żzana w spos´┐Żb niezgodny z oczekiwaniami czy warunkami obiektywnymi sprzeczno´┐Ż´┐Ż mi´┐Żdzy grupami lub jednostkami. Sprzeczno´┐Ż´┐Ż wyst´┐Żpuje gdy mamy do czynienia z przeciwstawno´┐Żci´┐Ż sytuacji materialnych czy niematerialnych, z przeciwstawno´┐Żci´┐Ż interes´┐Żw jednostek lub grupy.

Przyczyny : podstaw´┐Ż jest sprzeczno´┐Ż´┐Ż, kt´┐Żra mo´┐Że ale nie musi prowadzi´┐Ż do konfliktu spo´┐Żecznego. Sprzeczno´┐Ż´┐Ż powoduje konflikt wtedy gdy grupa lub jednostka d´┐Ż´┐Ży do okre´┐Żlonego celu natomiast dzia´┐Żalno´┐Ż´┐Ż innej grupy lub jednostki udaremnia jej osi´┐Żgni´┐Żcie tego celu.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  fala
k´┐Żtowniki
mened´┐Żer
alimenty
mobbing
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.