? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest konflikt?

Poj´┐Żcie konfliktu i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja konfliktu napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

konflikt - toczy si´┐Ż o co´┐Ż (d´┐Żugie w´┐Żosy, wojny terytorialny, przekonania)

Podzia´┐Ż konfliktu:
dobra meterialno-ekonomiczne, dobra symboliczne (w´┐Żadza, presti´┐Ż).

Fazy konfliktu:
1. Co´┐Ż jest nie tak - z´┐Że samopoczucie.
2. Wrogo´┐Ż´┐Ż - zarzuty, negatywne uwagi.
3. Kulminacja - roz´┐Żadowanie napi´┐Żcia, brak argument´┐Żw, nienawi´┐Ż´┐Ż, agresja.
4. Wyciszenie - rozwa´┐Żanie fakt´┐Żw.
5. Porozumienie - konfrontacja stanowisk, przyznanie racji jednej i drugiej stronie.

Rozwi´┐Żzania konfliktu:
1. Przygotowanie do sporu - analiza i ocena sytuacji, kt´┐Żra go wywo´┐Ża´┐Ża.
2. Zainicjowanie interakcji - okre´┐Żlamy czas i miejsce gdzie konflikt b´┐Żdzie si´┐Ż rozwi´┐Żzywa´┐Ż.
3. Sp´┐Żr - akceptacja regu´┐Ż obu stron, przechodzimy z osoby na problemy, nie stosowa´┐Ż manipulacji, ust´┐Żpstwa. Mo´┐Żna wzi´┐Ż´┐Ż neutralne osoby, kt´┐Żre pomog´┐Ż.
4. Wyj´┐Żcie ze sporu - podanie r´┐Żki.

Detektory (objawy) konfliktu:
1. Unikanie bezpo´┐Żredniego kontaktu z partnerem.
2. Nasycenie kontakt´┐Żw formalizmem.
3. Nieprzestrzeganie utrwalonych rytua´┐Ż´┐Żw i zasad reguluj´┐Żcych wsp´┐Życie.
4. Prowokowanie impulsywnych zachowa´┐Ż partnera, czyhanie na potkni´┐Żcia.
5. Blokowanie informacji niezb´┐Żdnych partnerowi do dzia´┐Żania.
6. Podkre´┐Żlenie r´┐Żnic we wzajemnych interakcjach.
7. Atakowanie przewidywanych dzia´┐Ża´┐Ż.
8. Nie zgadzanie si´┐Ż na ´┐Żadne plany i propozycje.
9. Ironiczne traktowanie, lekcewa´┐Żenie pogl´┐Żd´┐Żw.
10. Uparte trzymanie si´┐Ż w´┐Żasnego zdania.
11. Zarzucanie partnerowi braku dobrej woli.
12. Przejaw nieufno´┐Żci.
13 Ograniczenie swobody dzia´┐Ża´┐Ż partnera.
14. Zaw´┐Żaszczenie kontakt´┐Żw partnera, izolowanie go w otoczeniu spo´┐Żecznym.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  orientacja spo´┐Żeczna
samoch´┐Żd
epidemia
opowiadanie
pH
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.