? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest konfiguracja?

Poj´┐Żcie konfiguracji i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja konfiguracji napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

konfiguracja - to poj´┐Żcie, kt´┐Żre jest bardzo istotne wielu dziedzinach ´┐Życia. Najcz´┐Żciej spotykamy je w´┐Żwczas, gdy mamy do czynienia z komputerami lub te´┐Ż telefonami kom´┐Żrkowymi, kt´┐Żre wymagaj´┐Ż przeprowadzenia odpowiedniej konfiguracji.

Czym dok´┐Żadnie jest konfiguracja? C´┐Ż, mo´┐Żna powiedzie´┐Ż, ze jest do dostosowywanie danego sprz´┐Żtu do wykonywania okre´┐Żlonych zada´┐Ż czy czynno´┐Żci. Je´┐Żli chcemy, to mo´┐Żemy ma przyk´┐Żad skonfigurowa´┐Ż nasze telefony kom´┐Żrkowe, by´┐Żmy mogli pobiera´┐Ż aplikacje czy gry przeznaczone w´┐Ża´┐Żnie na ten rodzaj sprz´┐Żtu. W przypadku telefon´┐Żw kom´┐Żrkowych, aparat telefoniczny musi zosta´┐Ż odpowiednio skonfigurowany, szczeg´┐Żlnie w zakresie po´┐Ż´┐Żczenia WAP. W telefonach kom´┐Żrkowych (jeszcze nie we wszystkich modelach) mo´┐Żna tak´┐Że skonfigurowa´┐Ż sobie dodatkowo po´┐Ż´┐Żczenia z Internetem.

Konfiguracji zwykle dokonuje si´┐Ż w oparciu o odpowiednie wytyczne. W przypadku telefon´┐Żw kom´┐Żrkowych s´┐Ż to specjalne ustawienia, kt´┐Żre mo´┐Żna znale´┐Ż´┐Ż na stronach internetowych operator´┐Żw sieci kom´┐Żrkowych. Konfiguracji dokonywa´┐Ż mo´┐Żna nawet za po´┐Żrednictwem smsÔÇÖa, kt´┐Żry przesy´┐Ża si´┐Ż ze strony takiego operatora. Dzi´┐Żki temu proces konfiguracji staje si´┐Ż wr´┐Żcz dziecinnie prosty.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  temperament
samorz´┐Żd zawodowy
epikureizm
pami´┐Ż´┐Ż
integracja
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.