? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest konfesjona´┐Ż?

Poj´┐Żcie konfesjona´┐Żu i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja konfesjona´┐Żu napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

konfesjona´┐Ż - z j´┐Żzyka ´┐Żaci´┐Żskiego cenfessio, czyli wyznanie. Termin w dzisiejszej nomenklaturze u´┐Żywany jest jedynie, jako nazwa miejsca, w kt´┐Żrym odbywa si´┐Ż wyznanie grzech´┐Żw, czyli w konfesjonale.

Jest to zamkni´┐Żta lub otwarta strefa, w kt´┐Żrym odbywa si´┐Ż rozmowa pomi´┐Żdzy kap´┐Żanem a osob´┐Ż o wierze chrze´┐Żcija´┐Żskiej. Jej celem jest wyznanie grzech´┐Żw, po czym zwykle nast´┐Żpuje oczyszczenie z win. Spowied´┐Ż oraz konfesjona´┐Ż charakterystyczne s´┐Ż dla religii wchodz´┐Żcych w sk´┐Żad religii katolickich, dla kt´┐Żrych spowied´┐Ż w konfesjonale jest jednym z fundament´┐Żw i najwa´┐Żniejszych podstaw praktykowania wiary w Boga.

W konfesjonale, wed´┐Żug kanon´┐Żw chrze´┐Żcija´┐Żskich, kap´┐Żan jest ´┐Ż´┐Żcznikiem pomi´┐Żdzy Bogiem a cz´┐Żowiekiem. Do spowiedzi nie musi jednak dochodzi´┐Ż w miejscu do tego przeznaczonym, czyli w konfesjonale. Wiara katolicka dopuszcza spowied´┐Ż poza konfesjona´┐Żem jak i ko´┐Żcio´┐Żem. Szczeg´┐Żlnie praktykuje si´┐Ż taki stan rzeczy w szpitalach, w miejscach wypadk´┐Żw, gdzie nara´┐Żone jest ludzkie ´┐Życie, w hospicjach, w domach, gdzie chory potrzebuje ostatniej spowiedzi.

W niekt´┐Żrych ko´┐Żcio´┐Żach spotyka si´┐Ż ozdobne, ciekawie wykonane konfesjona´┐Ży jak i te´┐Ż te najbardziej klasyczne i proste.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  AIDS
grafika
skrzy´┐Żowanie naw
padaczka
transport
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.