? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest koncepcja marketingowa?

Poj´┐Żcie koncepcji marketingowej i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja koncepcji marketingowej napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

koncepcja marketingowa - opiera si´┐Ż na za´┐Żo´┐Żeniu, ´┐Że klucz do osi´┐Żgni´┐Żcia cel´┐Żw organizacji le´┐Ży w okre´┐Żleniu potrzeb i wymaga´┐Ż rynk´┐Żw docelowych oraz dostarczeniu po´┐Ż´┐Żdanego zadowolenia w spos´┐Żb bardziej wydajny i skuteczny ni´┐Ż konkurenci.. K. marketingowa opiera si´┐Ż na 4 g´┐Ż´┐Żwnych filarach: rynku docelowym, potrzebach klienta, marketingu skoordynowanym i rentowno´┐Żci.

Opiera si´┐Ż ponadto na perspektywie „z zewn´┐Żtrz do wewn´┐Żtrz”. Punktem wyj´┐Żcia jest dobrze zdefiniowany rynek, dalej nast´┐Żpuje koncentracja na potrzebach klienta, koordynacja wszystkich dzia´┐Ża´┐Ż dotycz´┐Żcych klienta i realizacja zysku poprzez osi´┐Żgni´┐Żcie zadowolenia klienta.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  muzy
problem badawczy
gie´┐Żda
cele firmy
inwestycja
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.