? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest kompas?

Poj´┐Żcie kompasu i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja kompasu napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

kompas - inna to nazwa busola. Kompas jest to urz´┐Żdzenie s´┐Żu´┐Ż´┐Żce do wskazywania kierunku p´┐Żnocnego. Pomaga on okre´┐Żli´┐Ż nasze po´┐Żo´┐Żenie wzgl´┐Żdem czterech stron ´┐Żwiata. Ka´┐Żdy kompas zbudowany jest z ig´┐Ży magnetycznej, kt´┐Żra swobodnie obraca si´┐Ż oraz z podzia´┐Żki k´┐Żtowej, na kt´┐Żrej naznaczone s´┐Ż: p´┐Żnoc, po´┐Żudnie, wsch´┐Żd, zach´┐Żd odpowiednimi mi´┐Żdzynarodowymi symbolami. P´┐Żnoc to N, po´┐Żudnie - S, wsch´┐Żd - E, zach´┐Żd - W. Ig´┐Ża magnetyczna sw´┐Ż funkcj´┐Ż (pokazywanie p´┐Żnocy) mo´┐Że spe´┐Żnia´┐Ż dzi´┐Żki temu, ´┐Że jest namagnesowana (wskazuje zawsze kierunek linii pola magnetycznego).

Szczeg´┐Żlnym typem kompasu jest kompas ´┐Żyroskopowy, stosowany najcz´┐Żciej na statkach b´┐Żd´┐Ż w samolotach. Kompas ten dzia´┐Ża niezale´┐Żnie do pola magnetycznego, jakie si´┐Ż wok´┐Ż niego znajduje, a kierunek pokazuje nie ig´┐Ża magnetyczna, ale tak zwany ´┐Żyroskop (b´┐Żk symetryczny), czyli pewne cia´┐Żo sta´┐Że, obracaj´┐Żce si´┐Ż i przytwierdzone do sta´┐Żej podstawy.

Kompas to tak´┐Że poj´┐Żcie pochodz´┐Żce z astronomii, a tam oznacza on ma´┐Żych rozmiar´┐Żw gwiazdozbi´┐Żr wyodr´┐Żbniony przez francuskiego astronoma i podr´┐Żnika - Lacaille Nicolas de Louis (1713-1762). Gwiazdozbi´┐Żr ten znajduje si´┐Ż pomi´┐Żdzy innymi gwiazdozbiorami zwanymi: Pompa, Rufa.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  cisawica
pami´┐Ż´┐Ż
kultura polityczna
hipotermia
prawo karne skarbowe
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.