? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest kom´┐Żrka?

Poj´┐Żcie kom´┐Żrki i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja kom´┐Żrki napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

kom´┐Żrka - podstawowa jednostka organizm´┐Żw ´┐Żywych. Wyr´┐Żniamy organizmy jedno - i wielokom´┐Żrkowe. S´┐Ż te´┐Ż organizmy bezkom´┐Żrkowe, np. wirusy, zalicza si´┐Ż je do istot ´┐Żywych, priony - substancje bia´┐Żkowe (mog´┐Ż wywo´┐Żywa´┐Ż pewne choroby).

Budowa kom´┐Żrki:
a) cytoplazma - substancja bia´┐Żkowa stanowi´┐Żca wn´┐Żtrze kom´┐Żrki;
b) b´┐Żona kom´┐Żrkowa;
c) mitochondria;
d) j´┐Żdro kom´┐Żrkowe otoczone b´┐Żon´┐Ż j´┐Żdrow´┐Ż, zawiera chromatyn´┐Ż j´┐Żdrow´┐Ż - nici zbudowane z kwas´┐Żw nukleinowych DNA i RNA, w chromatynie zawarty jest kod genetyczny.

Kom´┐Żrki si´┐Ż rozmna´┐Żaj´┐Ż, dziel´┐Ż si´┐Ż na chromosomy - liczba charakterystyczna dla ka´┐Żdego gatunku, cz´┐Żowiek ma 23 pary chromosom´┐Żw.

Kom´┐Żrka otoczona jest b´┐Żon´┐Ż kom´┐Żrkow´┐Ż, kt´┐Żra oddziela od ´┐Żwiata zewn´┐Żtrznego.

Kom´┐Żrki ro´┐Żlinne posiadaj´┐Ż ´┐Żcian´┐Ż kom´┐Żrkow´┐Ż (organizmy jedno - i wielokom´┐Żrkowe).

Kom´┐Żrka nie jest jedyn´┐Ż form´┐Ż ´┐Życia. S´┐Ż te´┐Ż inne, kt´┐Żre nie posiadaj´┐Ż j´┐Żdra - s´┐Ż to bakterie:
a) j´┐Żdrzaste (eukariota);
b) bezj´┐Żdrzaste (prokariota) - bardziej prymitywne formy ´┐Życia (bakterie) posiadaj´┐Ż chromatyn´┐Ż, kwas DNA, ´┐Żcian´┐Ż kom´┐Żrkow´┐Ż.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  legitymizacja w´┐Żadzy
multimedia
gildia
´┐Życie
ratio
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.