? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest komentarz?

Poj´┐Żcie komentarza i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja komentarza napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

komentarz - jest to wypowied´┐Ż jakiego´┐Ż cz´┐Żowieka na dane wydarzenie. Taki komentarz mo´┐Że by´┐Ż r´┐Żnoraki. W wi´┐Żkszo´┐Żci przypadk´┐Żw stosowany jest komentarz s´┐Żowny. Jednak istnieje jeszcze wiele innych form. Niekiedy komentarze pojawiaj´┐Ż si´┐Ż w prasie czy telewizji. Przewa´┐Żnie s´┐Ż one bardzo starannie dopracowane i niejednokrotnie bardzo uszczypliwe. Bardzo cz´┐Żsto komentarze, z jakimi si´┐Ż spotykamy w mediach s´┐Ż bardzo ironiczne a czasem nawet obra´┐Żliwe. Uzale´┐Żnione jest g´┐Ż´┐Żwnie od tego, z jak´┐Ż mamy do czynienia sytuacj´┐Ż.

Przyk´┐Żadowo, je´┐Żeli ogl´┐Żdamy bardzo marne widowisko to z´┐Żo´┐Żliwe i obra´┐Żliwe komentarze same cisn´┐Ż si´┐Ż na usta. Mistrzowie ci´┐Żtych i trafnych komentarzy bardzo cz´┐Żsto s´┐Ż zatrudniani przez stacje telewizyjne, gdy´┐Ż ich wypowiedzi zwi´┐Żkszaj´┐Ż atrakcyjno´┐Ż´┐Ż danego programu. W dzisiejszy czasach najcz´┐Żstsz´┐Ż jednak form´┐Ż komentarza s´┐Ż wpisy pod danymi artyku´┐Żami w Internecie. Niestety poziom ich jest przewa´┐Żnie bardzo mizerny. Spotykamy si´┐Ż tam najcz´┐Żciej z analfabetyzmem i wulgaryzmami. Niestety takie posty zdominowa´┐Ży teraz Internet w ka´┐Żdym kraju. Na szcz´┐Żcie istniej´┐Ż jeszcze ludzie, kt´┐Żrzy potrafi´┐Ż skorzysta´┐Ż z tej broni w spos´┐Żb estetyczny a zarazem interesuj´┐Żcy.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  motoryczno´┐Ż´┐Ż
podr´┐Żowanie promami
dystrybucja fizyczna
przepuklina pachwinowa
informacja
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.