? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest komedia?

Poj´┐Żcie komedii i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja komedii napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

komedia - to jeden z trzech dramatycznych gatunk´┐Żw literackich (dramat w´┐Ża´┐Żciwy, tragedia). Wymy´┐Żlony w staro´┐Żytnej Grecji ku czci boga Dionizosa. Pe´┐Żni´┐Ża r´┐Żwnie´┐Ż funkcj´┐Ż pouczaj´┐Żc´┐Ż. Na koniec cz´┐Żsto wyst´┐Żpowa´┐Ż mora´┐Ż. Najwybitniejszymi tw´┐Żrcami tamtej epoki byli Arystofanes (utwory: ‘´┐ŻabyÔÇÖ, ‘PtakiÔÇÖ, ‘ChmuryÔÇÖ, ‘OsyÔÇÖ) i Menander (‘S´┐Żd rozjemczyÔÇÖ, ‘Kobieta z SamosÔÇÖ). Za muz´┐Ż komedii uwa´┐Żana by´┐Ża towarzyszka Apolla, przedstawiana z mask´┐Ż komiczn´┐Ż - Talia. W kulturze Rzymskiej najwi´┐Żkszymi tw´┐Żrcami zajmuj´┐Żcymi si´┐Ż tym gatunkiem byli Titus Maccius Plautus (‘Komedia O´┐ŻlaÔÇÖ, ‘Trzy groszeÔÇÖ) i Terencjusz (‘Te´┐ŻciowaÔÇÖ, ‘Sam siebie karz´┐ŻcyÔÇÖ). Komedia charakteryzuje si´┐Ż dynamiczn´┐Ż akcj´┐Ż i wieloma ´┐Żmiesznymi sytuacjami. Najcz´┐Żciej w spos´┐Żb zabawny pokazuje przywary bohater´┐Żw i ich losy. Przewa´┐Żnie zako´┐Żczenie jest pomy´┐Żlne.

W dzisiejszych czasach komedia wyst´┐Żpuje pod wieloma postaciami. Mo´┐Że stanowi´┐Ż sztuk´┐Ż teatraln´┐Ż, film, opowie´┐Ż´┐Ż. Najpopularniejsze w szczeg´┐Żlno´┐Żci w´┐Żr´┐Żd kobiet, sta´┐Ży si´┐Ż komedie romantyczne. Gatunek ten ´┐Ż´┐Żczy du´┐Ż´┐Ż liczb´┐Ż zwrot´┐Żw akcji, ´┐Żmiesznych sytuacji z zagmatwanym w´┐Żtkiem romantycznym maj´┐Żcym szcz´┐Żliwe zako´┐Żczenie.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  refren
witra´┐Ż
sprawiedliwo´┐Ż´┐Ż
audyt
´┐Żwi´┐Żd
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.