? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest koks?

Poj´┐Żcie koksu i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja koksu napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

koks - jest paliwem wytwarzanym na bazie w´┐Żgla kamiennego, wygrzewanego w specjalnym piecu koksowniczym w temperaturze nieprzekraczaj´┐Żcej 1200 stopni Celsjusza. Do wytworzenia koksu potrzebne s´┐Ż te´┐Ż gazy spalinowe.

Jest to materia´┐Ż palny o wy´┐Ższej kaloryczno´┐Żci ni´┐Ż zwyk´┐Ży w´┐Żgiel wydobywany w kopalniach w postaci naturalnych. Posiada w sobie nawet do 95 procent warto´┐Żci, podczas gdy inne materia´┐Ży posiadaj´┐Ż ni´┐Ższ´┐Ż warto´┐Ż´┐Ż. Koks jest paliwem sta´┐Żym, o porowatej, szorstkiej strukturze. Cech´┐Ż charakterystyczn´┐Ż jest jego kolor przypominaj´┐Żcy wyblak´┐Ży czarny lub nietypowy szary.

Ze wzgl´┐Żdu na swoje wysokie moce paliwowe, koks u´┐Żywany jest na szerok´┐Ż skal´┐Ż w hutnictwie, jako rozpa´┐Żka do piec´┐Żw hutniczych, jako ruszt, u´┐Żywany jest, jako paliwo do kot´┐Ż´┐Żw grzewczych szczeg´┐Żlnie tych o wi´┐Żkszym mocach przerobowych.

Koks ma jeszcze jedn´┐Ż bardzo wa´┐Żn´┐Ż zalet´┐Ż, materia´┐Ż nie spala si´┐Ż w szybkim tempie, dlatego jest bardzo wygodnym paliwem, kt´┐Żrego nie ma potrzeby nadmiernie cz´┐Żsto uzupe´┐Żnia´┐Ż w urz´┐Żdzeniu grzewczym. Jest wiec wygodny w u´┐Życiu i zarazem bardzo ekonomiczny. W znaczeniu potocznym, w slangu m´┐Żodzie´┐Żowym, koks to okre´┐Żlenie dla pewnego rodzaju narkotyk´┐Żw.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  definicja
pobrze´┐Że
smog
manufaktura
kultura
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.