? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest koklusz?

Poj´┐Żcie kokluszu i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja kokluszu napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

koklusz - to choroba, kt´┐Żr´┐Ż okre´┐Żla si´┐Ż tak´┐Że mianem krztusiec. To znana ju´┐Ż od dawna dolegliwo´┐Ż´┐Ż dzieci´┐Żca, o kt´┐Żrej zdarzy´┐Żo si´┐Ż nam ju´┐Ż praktycznie zapomnie´┐Ż. Jest to ostra choroba zaka´┐Żna, kt´┐Żra dotyka nasz uk´┐Żad oddechowy. Jej cech´┐Ż charakterystyczn´┐Ż s´┐Ż nawracaj´┐Żce napady kaszlu oraz towarzysz´┐Żca im duszno´┐Ż´┐Ż. Wywo´┐Żywana jest przez pa´┐Żeczk´┐Ż krztu´┐Żca.

Zasadniczo mo´┐Żna powiedzie´┐Ż, ´┐Że choroba ta przypomina swoimi objawami zwyk´┐Że przezi´┐Żbienie. Na pocz´┐Żtku pojawia si´┐Ż katar oraz kichanie i gor´┐Żczka. Do tego dochodzi suchy kaszel, kt´┐Żry jest bardzo m´┐Żcz´┐Żcy dla chorej osoby- szczeg´┐Żlnie nasila si´┐Ż on w nocy. Kaszel jest z ka´┐Żdym dniem coraz silniejszy i coraz cz´┐Żciej dochodzi do jego napad´┐Żw. W wi´┐Żkszo´┐Żci przypadk´┐Żw ataki przewa´┐Żnie ko´┐Żcz´┐Ż si´┐Ż wymiotami. Bardzo cz´┐Żsto u dzieci, kt´┐Żre dotyka ta choroba, pojawiaj´┐Ż si´┐Ż krwawe wybroczyny do spoj´┐Żwek. Dochodzi tak´┐Że do krwawie´┐Ż z nosa, dzi´┐Żse´┐Ż a tak´┐Że do obrz´┐Żku na twarzy.

Kokluszem mo´┐Żna zarazi´┐Ż si´┐Ż drog´┐Ż kropelkow´┐Ż oraz poprzez kontakt z zara´┐Żon´┐Ż osob´┐Ż. Od momentu zara´┐Żenia do wyst´┐Żpienia objaw´┐Żw mija oko´┐Żo tygodnia. To w´┐Ża´┐Żnie w tym okresie pojawiaj´┐Ż si´┐Ż pierwsze objawy. Jednak po nich ci´┐Żko jest rozpozna´┐Ż koklusz. Dopiero w momencie kiedy pojawia si´┐Ż charakterystyczny napadowy kaszel, kt´┐Żry cz´┐Żsto ko´┐Żczy si´┐Ż wymiotami, objawy bezpo´┐Żrednio wskazuj´┐Ż na to schorzenie.

Przebycie tej choroby pozostawia d´┐Żugotrwa´┐Ż´┐Ż odporno´┐Ż´┐Ż. Jednak ponowne zachorowanie jest mo´┐Żliwe. Mo´┐Żna si´┐Ż tak´┐Że zaszczepi´┐Ż przeciwko kokluszowi, jednak odporno´┐Ż´┐Ż trwa zaledwie oko´┐Żo trzech lat.

Koklusz nale´┐Ży leczy´┐Ż. Nieleczony jest on bowiem bardzo niebezpieczny dla dziecka. Mo´┐Że on bowiem przerodzi´┐Ż si´┐Ż w bardzo ci´┐Żkie zapalenie p´┐Żuc. Mo´┐Że tak´┐Że doj´┐Ż´┐Ż do trwa´┐Żego uszkodzenia m´┐Żzgu. Poza tym koklusz mo´┐Że si´┐Ż sta´┐Ż powodem op´┐Żnie´┐Ż w rozwoju fizycznym oraz umys´┐Żowym dziecka. U niemowl´┐Żt koklusz mo´┐Że si´┐Ż nawet okaza´┐Ż chorob´┐Ż ´┐Żmierteln´┐Ż.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  prawo wyborcze
perspektywa spo´┐Żeczno kulturowa
sublimacja
´┐Żo´┐Ż´┐Żdek
system rz´┐Żd´┐Żw
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.