? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest kodeks?

Poj´┐Żcie kodeksu i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja kodeksu napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

kodeks - z j´┐Żzyka ´┐Żaci´┐Żskiego to codex i oznacza spis oraz ksi´┐Żg´┐Ż. Kodeks mo´┐Że mie´┐Ż charakter formalny lub te´┐Ż nie formalny, mo´┐Że by´┐Ż spisany lub te´┐Ż nie. Prawnie jest to swoisty akt normatywny zawieraj´┐Żcy usystematyzowany w logiczny spos´┐Żb i wed´┐Żug ´┐Żci´┐Żle okre´┐Żlonych zasad zbi´┐Żr wszelkich przepis´┐Żw, kt´┐Żre reguluj´┐Ż r´┐Żne aspekty ´┐Życia spo´┐Żecznego.

Kodeks funkcjonowa´┐Ż w historii ´┐Żwiata od zawsze. Ju´┐Ż w staro´┐Żytno´┐Żci mo´┐Żemy znale´┐Ż´┐Ż liczne wzmianki na ten temat. Najstarsze kodeksy pochodz´┐Ż z drugiego tysi´┐Żclecia przed nasz´┐Ż er´┐Ż. Najbardziej znanymi kodeksami s´┐Ż kodeks Hammurabiego, kodeks cywilny, kodeks karny, kodeks prawa kanonicznego.

Prawie ka´┐Żda grupa spo´┐Żeczna posiada w´┐Żasny kodeks. Zawieraj´┐Ż on wszelkie normy post´┐Żpowania, nakazy i zakazy oraz inne przepisy obowi´┐Żzuj´┐Żce ka´┐Żdego cz´┐Żonka danej grupy.
Czasami kodeks to tylko tytu´┐Ż danego aktu prawnego. S´┐Żowo kodeks u´┐Żywa si´┐Ż tak´┐Że na okre´┐Żlenie jednej z form ksi´┐Ż´┐Żki. W tym wypadku oznacza to, ´┐Że karty zszyte s´┐Ż lub sklejone tylko z jednej strony- na brzegu.

Kodeksy reguluj´┐Ż nasze zachowania w ka´┐Żdej sferze i dzi´┐Żki nim mo´┐Żliwe jest ´┐Życie wed´┐Żug ´┐Żci´┐Żle okre´┐Żlonych norm i zasad. Opr´┐Żcz spisanych kodeks´┐Żw ka´┐Żdy z nas posiada jeszcze wewn´┐Żtrzny kodeks post´┐Żpowania.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  bajka
hub
referat
taniec
moc
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.