? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest kobieta?

Poj´┐Żcie kobiety i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja kobiety napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

kobieta - to Homo Sapiens p´┐Żci ´┐Że´┐Żskiej. Kobiet´┐Ż i m´┐Żczyzn´┐Ż rozr´┐Żnia budowa cia´┐Ża, psychika oraz morfologia. G´┐Ż´┐Żwnym czynnikiem odpowiedzialnym za r´┐Żnice p´┐Żciowe s´┐Ż jednak chromosomy. Zar´┐Żwno w m´┐Żskim jak i w ´┐Że´┐Żskim organizmie znajduj´┐Ż si´┐Ż 23 pary chromosom´┐Żw. 22 s´┐Ż identyczne dla oby dwu przypadkach, natomiast ostatni 23 odpowiada za p´┐Że´┐Ż. Kobieta ma XX natomiast m´┐Żczyzna XY.

W ci´┐Żgu wiek´┐Żw rola spo´┐Żeczna kobiety ewoluowa´┐Ża. Pocz´┐Żtkowo by´┐Ża ona odpowiedzialna za utrzymywanie ogniska domowego, rodzenie potomk´┐Żw i bycie podpor´┐Ż dla m´┐Ża. Przez wieki by´┐Ża ona istot´┐Ż podrz´┐Żdn´┐Ż i nier´┐Żwn´┐Ż m´┐Żczy´┐Żnie. Dziewczynki nie chodzi´┐Ży do szk´┐Ż, nie mia´┐Ży praw politycznych, istnia´┐Ż rytua´┐Ż pok´┐Żadzin. Du´┐Ż´┐Ż rol´┐Ż w ukszta´┐Żtowania dyskryminacji wobec kobiet mia´┐Ż Ko´┐Żci´┐Ż. Wierzono, ´┐Że jest ona na´┐Żo´┐Żnic´┐Ż szatana, ´┐Że jest istot´┐Ż po´┐Żredni´┐Ż, kt´┐Żrej B´┐Żg nie stworzy´┐Ż na w´┐Żasne podobie´┐Żstwo a pochwa to odwr´┐Żcona posta´┐Ż penisa. Min´┐Ży wieki upokorze´┐Ż i walki zanim na ´┐Żwiecie zaistnia´┐Żo zjawisko emancypacji kobiet i zr´┐Żwnania ich praw z m´┐Żczyznami.

W r´┐Żnych rejonach ´┐Żwiata, kobiety maj´┐Ż inne pozycje spo´┐Żeczne. Wszystko uzale´┐Żnione jest od uwarunkowa´┐Ż kulturowych i religijnych.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  zarz´┐Żdzanie transportem
podatki bezpo´┐Żrednie
promieniowanie
scena
alergiczny katar
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.