? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest klimat?

Poj´┐Żcie klimatu i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja klimatu napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

klimat - jest to prawid´┐Żowo´┐Ż´┐Ż wyst´┐Żpowania stan´┐Żw pogodowych, obserwowana w d´┐Żugotrwa´┐Żych przedzia´┐Żach czasowych (minimum 30 lat). Uk´┐Żad ten jest charakterystyczny dla poszczeg´┐Żlnych, badanych obszar´┐Żw. Determinantami klimatu s´┐Ż przede wszystkim: cyrkulacja wok´┐Ż Ziemi wody, powietrza, ciep´┐Ża oraz uk´┐Żad ci´┐Żnie´┐Ż. Du´┐Ży wp´┐Żyw klimatotw´┐Żrczy maj´┐Ż czynniki geograficzne takie jak szeroko´┐Ż´┐Ż geograficzna, wysoko´┐Ż´┐Ż nad poziomem morza, rozmieszczenie ocean´┐Żw i p´┐Żyt tektonicznych.

Klimat Ziemi dzieli si´┐Ż na rozmieszczone r´┐Żwnole´┐Żnikowo pasy stref klimatycznych. Rozr´┐Żniamy pi´┐Ż´┐Ż taki stref: oko´┐Żobiegunow´┐Ż, umiarkowan´┐Ż, podzwrotnikow´┐Ż, zwrotnikow´┐Ż i r´┐Żwnikow´┐Ż. Wy´┐Żej wymienione wyst´┐Żpuj´┐Ż tak samo na p´┐Żkuli P´┐Żnocnej co i na Po´┐Żudniowej. W wymienionej kolejno´┐Żci prezentuj´┐Ż zjawiska pogodowe od najzimniejszych do najcieplejszych. Dodatkowo, ka´┐Żda strefa dzieli si´┐Ż na inne po´┐Żrednie, wynikaj´┐Żce g´┐Ż´┐Żwnie z ukszta´┐Żtowania terenu i ilo´┐Żci promieni s´┐Żonecznych docieraj´┐Żcych na Ziemi´┐Ż (na przyk´┐Żad wybitnie wilgotny, suchy, po´┐Żredni, morski, skrajnie suchy, przej´┐Żciowy, umiarkowanie ciep´┐Ży, ch´┐Żodny itp.). G´┐Ż´┐Żwn´┐Ż cech´┐Ż klimatu jest wi´┐Żc strefowo´┐Ż´┐Ż.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  kalkulacja ewidencyjna
przeciwutleniacz
instytucja
prawdopodobie´┐Żstwo
pr´┐Żg rentowno´┐Żci
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.