? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest klatka piersiowa?

Poj´┐Żcie klatki piersiowej i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja klatki piersiowej napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

klatka piersiowa - Klatka piersiowa to bardzo wa´┐Żna cz´┐Ż´┐Ż anatomii cz´┐Żowieka. Znajduje si´┐Ż ona pomi´┐Żdzy jam´┐Ż brzuszn´┐Ż a szyj´┐Ż- jest to zatem cz´┐Ż´┐Ż tu´┐Żowia. To w´┐Ża´┐Żnie klatka piersiowa jest swoist´┐Ż „obudow´┐Ż” kostn´┐Ż, kt´┐Żra chroni nasze najwa´┐Żniejsze narz´┐Żdy wewn´┐Żtrzne (serce i p´┐Żuca) przed r´┐Żnorodnymi urazami g´┐Ż´┐Żwnie o mechanicznym charakterze. To tak´┐Że ta cz´┐Ż´┐Ż naszego tu´┐Żowia umo´┐Żliwia przeprowadzanie procesu wymiany gazowej w naszym organizmie.

Klatka piersiowa sk´┐Żada si´┐Ż ze szkieletu kostnego, w kt´┐Żrego sk´┐Żad wchodzi 12 par ´┐Żeber, 12 kr´┐Żg´┐Żw piersiowych oraz mostek. Wsp´┐Żlnie tworz´┐Ż one konstrukcj´┐Ż, kt´┐Żra chroni narz´┐Żdy wewn´┐Żtrzne zlokalizowane w jej obr´┐Żbie. Konstrukcja ta pokryta jest z zewn´┐Żtrznej strony mi´┐Żniami. W cz´┐Żci przedniej s´┐Ż to mi´┐Żnie klatki piersiowej, natomiast w tylnej - mi´┐Żnie nale´┐Ż´┐Żce do grzbietowych. Od wewn´┐Żtrz natomiast klatka piersiowa pokryta jest op´┐Żucn´┐Ż (cienk´┐Ż b´┐Żon´┐Ż, w kt´┐Żrej zamkni´┐Żte s´┐Ż p´┐Żuca). Powstaje w ten spos´┐Żb przestrze´┐Ż, kt´┐Żra okre´┐Żlana jest mianem jamy klatki piersiowej. W jej wn´┐Żtrzu znajduj´┐Ż si´┐Ż wspomniane ju´┐Ż p´┐Żuca oraz tak zwane ´┐Żr´┐Żdpiersie. W jego sk´┐Żad wchodzi oczywi´┐Żcie serce, a tak´┐Że prze´┐Żyk, tchawica oraz r´┐Żnorodne naczynia krwiono´┐Żne i po´┐Ż´┐Żczenia nerwowe.

Klatka piersiowa posiada swoje ´┐Żci´┐Żle okre´┐Żlone granice. Patrz´┐Żc od g´┐Żry mo´┐Żna powiedzie´┐Ż, i´┐Ż klatka piersiowa zaczyna si´┐Ż tam, gdzie umiejscowiony jest pierwszy kr´┐Żg piersiowy oraz pierwsza para ´┐Żeber wraz z g´┐Żrnym brzegiem mostka. Podobnie jest z doln´┐Ż cz´┐Żci´┐Ż- ostatni kr´┐Żg piersiowy stanowi swoist´┐Ż granic´┐Ż (patrz´┐Żc od ty´┐Żu). Jednak z przodu ma ona do´┐Ż´┐Ż specyficzny kszta´┐Żt: granic´┐Ż s´┐Ż dolne brzegi ´┐Żeber wolnych, ´┐Żuk ´┐Żebrowy oraz wyrostek mieczykowaty mostka. Jama klatki piersiowej posiada tak´┐Że swoiste oddzielenie od jamy brzusznej. Stanowi je przepona.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  dyskryminacja
zas´┐Żb organizacyjny
j´┐Żczmie´┐Ż choroba
struktura spo´┐Żeczna
rolnictwo
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.