? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest klasyfikacja?

Poj´┐Żcie klasyfikacji i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja klasyfikacji napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

klasyfikacja - poj´┐Żcie, kt´┐Żre oznacza wielostopniowy podzia´┐Ż. Podzia´┐Żu dokonywa´┐Ż mo´┐Żna na grupy, klasy czy podklasy. Kryterium podzia´┐Żu stanowi´┐Ż przyj´┐Żte wcze´┐Żniej zasady - kryteria.

Dzi´┐Żki klasyfikacji mo´┐Żna uporz´┐Żdkowa´┐Ż ka´┐Żd´┐Ż dziedzin´┐Ż. Przez to ´┐Żatwiej jest zdobywa´┐Ż wiedz´┐Ż, a tak´┐Że naucza´┐Ż.

Najbardziej znan´┐Ż klasyfikacj´┐Ż jest klasyfikacja ro´┐Żlin, kt´┐Żra zosta´┐Ża opracowana przez Karola Lineusza.

Klasyfikacj´┐Ż mo´┐Żna rozumie´┐Ż tak´┐Że, jako ocen´┐Ż. Podmiotem klasyfikacji mo´┐Że by´┐Ż tu osoba, grupa os´┐Żb, np. dru´┐Żyna, a tak´┐Że impreza itp. Podmioty te zestawia si´┐Ż z innymi, dzi´┐Żki czemu mo´┐Żna je uporz´┐Żdkowa´┐Ż lub zestawi´┐Ż w kolejno´┐Żci. Kolejno´┐Ż´┐Ż mo´┐Że polega´┐Ż na ustawieniu od najgorszego do najlepszego. Mo´┐Żna przyj´┐Ż´┐Ż te´┐Ż inne kryterium.

Mo´┐Żemy wyr´┐Żni´┐Ż dwa rodzaje klasyfikacji: klasyfikacj´┐Ż taksonomiczn´┐Ż i klasyfikacj´┐Ż statystyczn´┐Ż.
Do klasyfikacji taksonomicznej zaliczamy klasyfikacj´┐Ż biblioteczn´┐Ż, naukow´┐Ż, biologiczn´┐Ż, sko´┐Żczonej liczby prostych grup, medyczn´┐Ż, pism drukarskich i TNM. Z kolei klasyfikacja statystyczna stanowi rodzaj algorytmu statystycznego, dzi´┐Żki kt´┐Żremu mo´┐Żna pewne obserwacje przydzieli´┐Ż do klas bior´┐Żc pod uwag´┐Ż w´┐Ża´┐Żnie atrybuty obserwacji.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  patch
epitet
logistyka marketingowa
mechanizm stresu
zas´┐Żb organizacyjny
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.