? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest klasa?

Poj´┐Żcie klasy i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja klasy napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

klasa - termin ten wi´┐Ż´┐Że si´┐Ż g´┐Ż´┐Żwnie ze szkolnictwem i edukacj´┐Ż. S´┐Żowo to posiada kilka r´┐Żnych znacze´┐Ż, ale najcz´┐Żciej odnosi si´┐Ż do: 1) poziomu nauczania w szkole, wynikaj´┐Żcy, przewa´┐Żnie, z wieku uczni´┐Żw, 2) grupy uczni´┐Żw, ucz´┐Ższczaj´┐Żcych razem na wszystkie, b´┐Żd´┐Ż wi´┐Żkszo´┐Ż´┐Ż zaj´┐Ż´┐Ż szkolnych, 3) pomieszczenia, w kt´┐Żrym odbywa si´┐Ż nauka danego przedmiotu.

Stworzenie internetowego portalu ‘Nasza KlasaÔÇÖ mia´┐Żo na celu zjednanie i odnalezienie dawnych znajomych ze szkolnej klasy, czy nawet ´┐Żawki. Klasa stanowi swego rodzaju grup´┐Ż spo´┐Żeczn´┐Ż, ´┐Ż´┐Żczy ze sob´┐Ż ludzi w tym samym wieku, wybieraj´┐Żcymi ten sam kierunek nauki, np. w liceum, czy gimnazjum. Portal „nasza-klasa.pl” pokaza´┐Ż, jak bardzo szerok´┐Ż, spo´┐Żeczn´┐Ż rol´┐Ż stanowi klasa w naszym spo´┐Żecze´┐Żstwie.

Za klas´┐Ż uwa´┐Ża si´┐Ż r´┐Żwnie´┐Ż : 4) klas´┐Ż spo´┐Żeczn´┐Ż, 5) klas´┐Ż nominaln´┐Ż, 6) klas´┐Ż energetyczn´┐Ż. Mianem klasy okre´┐Żla si´┐Ż r´┐Żwnie´┐Ż podzia´┐Ż systematyki ro´┐Żlin i zwierz´┐Żt, paradygmat programowania obiektowego, zbi´┐Żr element´┐Żw lub zjawisk maj´┐Żcych wsp´┐Żln´┐Ż cech´┐Ż, element podzia´┐Żu zbior´┐Żw matematycznych, czy te´┐Ż klas´┐Ż samochodu.

Istnieje r´┐Żwnie´┐Ż francuski dramat obyczajowy o tytule „Klasa”, kt´┐Żry zyska´┐Ż LXI nagrod´┐Ż Festiwalu Filmowego w Cannes.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  staro´┐Ż´┐Ż
socjologia medycyny
szereg statystyczny 2
pastel
porcelana
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.