? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest katar?

Poj´┐Żcie kataru i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja kataru napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

katar - to potoczna nazwa schorzenia jakim jest nie´┐Żyt nosa. Jest to termin jakim zwyk´┐Żo si´┐Ż okre´┐Żla´┐Ż zesp´┐Ż objaw´┐Żw dotycz´┐Żcych zapalenia b´┐Żony ´┐Żluzowej nosa, lub te´┐Ż zapalenia zatok przynosowych. W´┐Żr´┐Żd typowych objaw´┐Żw, kt´┐Żre ´┐Żwiadcz´┐Ż o nie´┐Życie nosa, na pewno znajdzie si´┐Ż kichanie oraz tak zwane drapanie w nosie (czasami tak´┐Że w gardle). Katar bardzo cz´┐Żsto pojawia si´┐Ż wsp´┐Żlnie z kaszlem- s´┐Ż objawami wielu chor´┐Żb o pod´┐Żo´┐Żu wirusowym. Poza tym objawami kataru s´┐Ż: wyciek wydzieliny z nosa (bardziej lub mniej p´┐Żynnej), uczucie zatkanego nosa, zaczerwienienie i pieczenie spoj´┐Żwek. W trakcie kataru mo´┐Żna m´┐Żwi´┐Ż o og´┐Żlnym pogorszeniu si´┐Ż stanu ca´┐Żego organizmu. Osoba dotkni´┐Żta katarem odczuwa og´┐Żlne os´┐Żabienie, skar´┐Ży si´┐Ż na b´┐Żl g´┐Żowy a tak´┐Że b´┐Żl zatok czo´┐Żowych. Bardzo cz´┐Żsto nie´┐Żytowi nosa towarzyszy tak´┐Że stan podgor´┐Żczkowy.

Przyczyny kataru s´┐Ż r´┐Żne. Najcz´┐Żciej nie´┐Żyt nosa pojawia si´┐Ż w zwi´┐Żzku z zaka´┐Żeniem wirusowym. Chodzi tutaj zatem o infekcje- przenosz´┐Ż si´┐Ż one przewa´┐Żnie drog´┐Ż kropelkow´┐Ż, zatem nale´┐Ży unika´┐Ż kontaktu z osobami chorymi. W tym przypadku mamy przewa´┐Żnie do czynienia z katarem o ostrym lub przewlek´┐Żym charakterze. R´┐Żwnie cz´┐Żstym katarem jest nie´┐Żyt nosa o pod´┐Żo´┐Żu alergicznym. W jego przypadku objawy maj´┐Ż charakter ca´┐Żoroczny, lub jedynie sezonowy. Objawy nasilaj´┐Ż si´┐Ż w´┐Żwczas, kiedy mamy styczno´┐Ż´┐Ż z alergenem- czynnikiem wywo´┐Żuj´┐Żcym alergi´┐Ż. Pozosta´┐Że rodzaje nie´┐Żytu nosa mog´┐Ż mie´┐Ż charakter hormonalny, polekowy, emocjonalny, idiopatyczny itp.

Leczenie kataru to przede wszystkim leczenie jego objaw´┐Żw. Najcz´┐Żciej w tym zakresie stosuje si´┐Ż ´┐Żrodki, kt´┐Żre przydatne s´┐Ż w leczeniu przezi´┐Żbie´┐Ż. Katar przewa´┐Żnie staramy si´┐Ż leczy´┐Ż samodzielnie. Je´┐Żli jednak nie mo´┐Żemy poradzi´┐Ż sobie z jego objawami nawet stosuj´┐Żc powszechnie dost´┐Żpne krople do nosa czy tabletki „na katar”- lepiej b´┐Żdzie, je´┐Żli skontaktujemy si´┐Ż z lekarzem i zasi´┐Żgniemy jego opinii.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  ochrona praw
przest´┐Żpczo´┐Ż´┐Ż
abs
warto´┐Ż´┐Ż
importer
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.