? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest katalog?

Poj´┐Żcie katalogu i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja katalogu napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

katalog - s´┐Żowo pochodz´┐Żce z j´┐Żzyka greckiego - (gr. kat´┐Żlogos). Katalog to zb´┐Żr odpowiednio uszeregowanych, sklasyfikowanych lub ztypologizowanych pewnych informacji, przedmiot´┐Żw lub towar´┐Żw. Spos´┐Żb zbioru tych informacji uzale´┐Żniony jest od tego jakie informacje znajduj´┐Ż si´┐Ż w katalogu. Jednak´┐Że musz´┐Ż by´┐Ż one zawsze odpowiednio uporz´┐Żdkowane, tak´┐Ż rol´┐Ż spe´┐Żnia katalog.

Katalog zawsze zawiera okre´┐Żlone informacje o pewnych rzeczach, tak aby pom´┐Żc w znalezieniu danej rzeczy. S´┐Ż to opisy tych rzeczy, niekiedy zdj´┐Żcia, lub ceny, w zale´┐Żno´┐Żci od tego, co zamieszczamy w katalogu.

Wyr´┐Żniamy wiele typ´┐Żw katalogu. Rodzaj zale´┐Ży od tego, co znajduje si´┐Ż w jego wn´┐Żtrzu. Przyk´┐Żadem niech b´┐Żdzie katalog informatyczny, jako zbi´┐Żr plik´┐Żw znajduj´┐Żcych si´┐Ż na twardym dysku komputera. Innym typem katalogu jest katalog elektroniczny, jako zbi´┐Żr pewnych element´┐Żw np. ksi´┐Ż´┐Żek w bibliotece, lecz dost´┐Żpny jedynie drog´┐Ż elektroniczn´┐Ż, np. on line lub wydawany jako ksi´┐Ż´┐Żki lub broszury.

Katalogi mog´┐Ż by´┐Ż g´┐Ż´┐Żwne, czyli te zawieraj´┐Żce podstawowe informacje o interesuj´┐Żcych nas przedmiotach lub uzupe´┐Żniaj´┐Żce, czyli te kt´┐Żre dan´┐Ż informacj´┐Ż rozszerzaj´┐Ż o drobniejsze szczeg´┐Ży.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  patch
dro´┐Żd´┐Że kumysowe
zabawa
utylizacja
k´┐Żtowniki
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.