? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest kaszel?

Poj´┐Żcie kaszlu i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja kaszlu napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

kaszel - to specyficzna reakcja naszego organizmu na r´┐Żnorodne czynniki. Zasadniczo jest to reakcja odruchowa- nie jest zatem ona zale´┐Żna od naszej woli. Kaszel pojawia si´┐Ż w´┐Żwczas, gdy dochodzi do podra´┐Żnienia zako´┐Żcze´┐Ż nerwowych, kt´┐Żre zlokalizowane s´┐Ż w b´┐Żonie ´┐Żluzowej naszych g´┐Żrnych dr´┐Żg oddechowych. Mo´┐Że sta´┐Ż si´┐Ż on objawem bardzo wielu chor´┐Żb. Mo´┐Że by´┐Ż tak´┐Że efektem czynnik´┐Żw zewn´┐Żtrznych (np. kurz), kt´┐Żre przyczyniaj´┐Ż si´┐Ż do powstawania w gardle uczucia drapania czy podra´┐Żnienia. Je´┐Żli jednak kaszel samoistnie w kr´┐Żtkim czasie nie ust´┐Żpuje- nale´┐Ży rozpocz´┐Ż´┐Ż jego leczenie, lub przynajmniej stara´┐Ż si´┐Ż z´┐Żagodzi´┐Ż skutki jego przechodzenia.

Kaszel mo´┐Że mie´┐Ż wiele przyczyn. Jedne z nich s´┐Ż bezpo´┐Żredni´┐Ż oznak´┐Ż choroby, a inne z kolei maj´┐Ż „mechaniczny” charakter. Kaszel mo´┐Że by´┐Ż bowiem swoist´┐Ż reakcj´┐Ż obronn´┐Ż naszego organizmu w momencie, kiedy dostanie si´┐Ż do naszych g´┐Żrnych dr´┐Żg oddechowych jakie´┐Ż cia´┐Żo obce. Pojawi´┐Ż si´┐Ż mo´┐Że na przyk´┐Żad w momencie zakrztuszenia si´┐Ż przyjmowanym pokarmem czy p´┐Żynem- w´┐Żwczas organizm za pomoc´┐Ż kaszlu „broni” si´┐Ż, by dane cia´┐Żo obce nie dosta´┐Żo si´┐Ż przypadkiem do uk´┐Żadu oddechowego. Taki kaszel nie jest gro´┐Żny. Zwykle samoistnie ust´┐Żpuje w ci´┐Żgu kilkunastu minut. Z kolei je´┐Żli kaszel ma charakter przewlek´┐Ży- jest on niew´┐Żtpliwie oznak´┐Ż, i´┐Ż co´┐Ż z´┐Żego dzieje si´┐Ż z naszym uk´┐Żadem oddechowym.

Je´┐Żli kaszel nam nie przechodzi- skontaktujmy si´┐Ż z lekarzem. Kaszel mo´┐Że by´┐Ż jednym z objaw´┐Żw zapalenia krtani lub zapalenia tchawicy. Mo´┐Że sta´┐Ż si´┐Ż tak´┐Że oznak´┐Ż przewlek´┐Żego zapalenia oskrzeli. Poza tym kaszel jest charakterystyczny dla astmy oskrzelowej- w´┐Żwczas towarzysz´┐Ż mu napady duszno´┐Żci. Mo´┐Że by´┐Ż tak´┐Że objawem nowotworu p´┐Żuca lub oskrzela. Jedno jest pewne- w takich momentach nale´┐Ży podj´┐Ż´┐Ż leczenie. Je´┐Żli si´┐Ż zbagatelizuje ten pierwszy objaw- p´┐Żniejsze pr´┐Żby wyleczenia b´┐Żd´┐Ż na pewno wymaga´┐Ży wi´┐Żkszych stara´┐Ż.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  otoczenie organizacji
uk´┐Żad mi´┐Żniowy
Koniak
kalkulacja normatywna
wynik finansowy
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.