? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest kartoteka?

Poj´┐Żcie kartoteki i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja kartoteki napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

kartoteka - to poj´┐Żcie o wielu znaczeniach. Je´┐Żli chcemy omawia´┐Ż to poj´┐Żcie w jego og´┐Żlnym znaczeniu, to w´┐Żwczas kartotek´┐Ż b´┐Żdzie posegregowany wed´┐Żug jakiej´┐Ż g´┐Ż´┐Żwnej zasady zbi´┐Żr. Zbi´┐Żr ten mo´┐Że zawiera´┐Ż wiadomo´┐Żci o ludziach, ale nie tylko. Mo´┐Że traktowa´┐Ż o sprawach czy przedmiotach. Bardzo cz´┐Żsto mo´┐Żemy si´┐Ż spotka´┐Ż z zamiennymi poj´┐Żciami. Mo´┐Żemy mie´┐Ż do czynienia z katalogiem, indeksem, spisem czy na przyk´┐Żad inwentarzem.

Kartoteka jest zatem zbiorem kart z okre´┐Żlonymi informacjami. Karty te musz´┐Ż by´┐Ż u´┐Żo´┐Żone wed´┐Żug okre´┐Żlonego schematu. Mog´┐Ż by´┐Ż u´┐Żo´┐Żone w pudle czy szufladzie. Najcz´┐Żciej spotykamy si´┐Ż z kartotekami policyjnymi, bibliotecznymi czy osobowymi. Dawniej okre´┐Żleniem tym nazywano tak´┐Że pomieszczenie, w kt´┐Żrym znajdowa´┐Ży si´┐Ż specjalne szafy (kartoteki), czy skrzynie, w kt´┐Żrych znajdowa´┐Ży si´┐Ż takie zbiory kart.

Warto zauwa´┐Ży´┐Ż przy okazji, i´┐Ż karty znajduj´┐Żce si´┐Ż w kartotece winny by´┐Ż identyczne. R´┐Żni´┐Ż si´┐Ż b´┐Żd´┐Ż one jedynie zakresem informacji, kt´┐Żre si´┐Ż na nich znajduj´┐Ż. W zasadzie patrz´┐Żc na kartotek´┐Ż z zewn´┐Żtrz mo´┐Żna powiedzie´┐Ż, ´┐Że z daleka wszystko wygl´┐Żda tak samo. Kartotek´┐Ż (w sensie przestrzennym) nazywamy cz´┐Żsto specjaln´┐Ż szafk´┐Ż na dane, kt´┐Żr´┐Ż charakteryzuj´┐Ż r´┐Żwne p´┐Żki, szuflady itp.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  denotacja
kartoteka
ftyzjopulmonologia
rewaluacja
eksporter
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  czaszka ptaka
park
katabaza
atrakcyjno´┐Ż´┐Ż turystyczna
rachunkowo´┐Ż´┐Ż finansowa
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.