? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest kara?

Poj´┐Żcie kary i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja kary napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

kara - sankcja, rodzaj rekompensaty za wyrz´┐Żdzone krzywdy. Rozr´┐Żniamy kary w sensie prawnym i kary w sensie religijnym.

Kara Ko´┐Żcielna to forma pokuty za pope´┐Żnione grzechy. Kara doczesna mo´┐Że by´┐Ż wymazana z wn´┐Żtrza cz´┐Żowieka poprzez Sakrament Spowiedzi. Najbardziej znan´┐Ż kar´┐Ż w historii Ko´┐Żcio´┐Ża by´┐Żo wygnanie ludzi z raju na Ziemi´┐Ż. Wszystkie kary zostan´┐Ż rozliczone w momencie S´┐Żdu Ostatecznego.

Kara prawna to rodzaj sankcji na´┐Żo´┐Żonej na osob´┐Ż oskar´┐Żon´┐Ż w celu zrekompensowania wyrz´┐Żdzonych krzywd. Mo´┐Żna rozr´┐Żni´┐Ż wiele jej typ´┐Żw, w zale´┐Żno´┐Żci od tego, jaki rodzaj prawa z´┐Żamano podczas pope´┐Żnienia wyst´┐Żpku. Prawo administracyjne posiada bardzo r´┐Żnorodny katalog kar administracyjnych. Mo´┐Że to by´┐Ż na przyk´┐Żad sankcja finansowa lub odebranie pewnych uprawnie´┐Ż. Prawo cywilne nak´┐Żada na przest´┐Żpc´┐Ż kary umowne lub rozmaite zobowi´┐Żzania. Najci´┐Ższe wydaj´┐Ż si´┐Ż by´┐Ż kary wyst´┐Żpuj´┐Żce w prawie karnym. Nale´┐Ż´┐Ż do nich: grzywna, do´┐Żywotnie pozbawienie wolno´┐Żci, czasowe pozbawienie wolno´┐Żci, ograniczenie wolno´┐Żci, kara ´┐Żmierci (powoli si´┐Ż od niej odchodzi np. w Polsce). Prawo wykrocze´┐Ż natomiast nak´┐Żada grzywny, formu´┐Żuje nagany, zarz´┐Żdza areszt lub pozbawienie wolno´┐Żci.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  gor´┐Żczka
religia
deflator
cia´┐Żo szkliste
jaskra
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.