? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest kapita´┐Ż ludzki?

Poj´┐Żcie kapita´┐Żu ludzkiego i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja kapita´┐Żu ludzkiego napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

kapita´┐Ż ludzki - to okre´┐Żlenie stosowane na ca´┐Żokszta´┐Żt nagromadzonej przez pracownik´┐Żw wiedzy fachowej, kt´┐Żra im s´┐Żu´┐Ży do zarabiania pieni´┐Żdzy i pomna´┐Żania zysku pracodawcy. Dzi´┐Żki posiadanej wiedzy mo´┐Żliwe jest w´┐Ża´┐Żnie pomna´┐Żanie uzyskiwanego dochodu.

Kapita´┐Ż ludzki charakteryzuje si´┐Ż konkurencyjno´┐Żci´┐Ż, to znaczy ´┐Że je´┐Żeli dany pracownik u´┐Życza swojej fachowej wiedzy i do´┐Żwiadczenia jednemu pracodawcy w danym miejscu pracy, to nie jest w stanie pracowa´┐Ż r´┐Żwnocze´┐Żnie w innym miejscu. Ci´┐Żg´┐Że podnoszenie kwalifikacji pracownik´┐Żw powoduje, ´┐Że przedsi´┐Żbiorstwo uzyskuje wi´┐Żksze zyski.

Kapita´┐Ż ludzki okre´┐Żlany jest mianem zasobu i sk´┐Żada si´┐Ż na niego wiedza, zdrowie fizyczne i psychiczne, a tak´┐Że wszelkie zdolno´┐Żci. Okre´┐Żla on tak´┐Że zdolno´┐Żci przystosowawcze cz´┐Żowieka do nowej pracy, rozwi´┐Żzywania wynik´┐Żych w niej problem´┐Żw i powierzonych przez kierownictwo zada´┐Ż, a tak´┐Że sprzyja powstawaniu nowych innowacyjnych i kreatywnych rozwi´┐Żza´┐Ż.

Kapita´┐Ż ludzki to po prostu wszyscy pracownicy pracuj´┐Żcy w firmie. Wszystkie zatrudnione w niej osoby- nie tylko pracownicy umys´┐Żowi, ale i tak´┐Że fizyczni. Im wy´┐Ższy indeks kapita´┐Żu ludzkiego tym wy´┐Ższe dochody uzyskiwane przez pracodawc´┐Ż, czy te´┐Ż w´┐Ża´┐Żciciela firmy.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  powo´┐Żowe
rynek docelowy
system bankowy
szereg statystyczny
satyra
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.