? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest kapita´┐Ż?

Poj´┐Żcie kapita´┐Żu i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja kapita´┐Żu napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

kapita´┐Ż - poj´┐Żcie to wi´┐Ż´┐Że si´┐Ż z dziedzin´┐Ż ekonomiczn´┐Ż i finansow´┐Ż. Oznacza dobra materialne, kt´┐Żrymi mog´┐Ż by´┐Ż: pieni´┐Żdze lub inne bogactwa, ziemie, przedsi´┐Żbiorstwa, nowe technologie aktywa oraz inne niematerialne ´┐Żrodki, kt´┐Żre s´┐Żu´┐Ż´┐Ż zapocz´┐Żtkowaniu lub utrzymaniu dzia´┐Żalno´┐Żci gospodarczej.

Celem kapita´┐Żu jest samoistne mno´┐Żenie, powi´┐Żkszanie zgromadzonego maj´┐Żtku poprzez odpowiednie zainwestowanie, kt´┐Żre daje w´┐Ża´┐Żcicielowi prawo do renty, zasi´┐Żku, odsetek, itp.

Kapita´┐Ż wyst´┐Żpuje w trzech odmianach. Pierwsza z nich, to oczywi´┐Żcie- finansowa, druga technologiczna, kt´┐Żra dzieli si´┐Ż na materialn´┐Ż: nowe urz´┐Żdzenia i maszyny, i niematerialn´┐Ż, a wi´┐Żc wszelkiego rodzaju projekty, programy, prawa autorskie, ostatni´┐Ż form´┐Ż za´┐Ż jest odmiana towarowa. Przy tym poj´┐Żciu nale´┐Ży pami´┐Żta´┐Ż, i´┐Ż kapita´┐Ż najpierw si´┐Ż zbiera, gromadzi, dopiero p´┐Żniej inwestuje.

Kapita´┐Ż jest uwa´┐Żany za podstawowy czynnik produkcji, poniewa´┐Ż posiada on dobra materialne i niematerialne, kt´┐Żre wykorzystywane s´┐Ż podczas produkcji, ale przy tym posiada r´┐Żwnie´┐Ż zasoby finansowe. Aktywami nazywamy ´┐Żr´┐Żd´┐Żami kapita´┐Żu, natomiast pasywami to, co pokrywa nasz kapita´┐Ż, maj´┐Żtek.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  oty´┐Żo´┐Ż´┐Ż
czysto´┐Ż´┐Ż
monitor
wychowanie fizyczne
filozofia
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.