? Co to jest? - Sownik internetowy

S�ownik internetowy
poj�cia, definicje, terminy...

Wyszukaj has�oSpis alfabetyczny wszystkich poj��

Dodaj stron� do ulubionych


 

 
Sownik internetowy
 
   

Co to jest kalkulacja podzia�owa wsp�czynnikowa?

Poj�cie kalkulacji podzia�owej wsp�czynnikowej i dok�adne informacje wyja�niaj�ce ten termin. Definicja kalkulacji podzia�owej wsp�czynnikowej napisana w spos�b zrozumia�y.

kalkulacja podzia�owa wsp�czynnikowa - Kalkulacja podzia�owa wsp�czynnikowa stosowana jest w podmiotach gospodarczych wytwarzaj�cych dwa lub wi�cej zbli�onych do siebie produkt�w z jednakowych materia��w i przy zastosowaniu identycznych lub niewiele r�ni�cych si� zabieg�w technologicznych.

Etapy post�powania:
1. Ustalenie wsp�czynnik�w dla poszczeg�lnych wyrob�w.
2. Ustalenie umownych jednostek kalkulacyjnych.
3. Ustalenie kosztu umownej jednostki kalkulacyjnej.
4. Ustalenie kosztu jednostkowego rzeczywistego wyrobu.

 

     
Najnowsze poj�cia
  prawo rodzinne
wzrost gospodarczy
ob�awa
sublimacja
dewaluacja
 

 

     
Losowe poj�cia
  �a�cuch warto�ci
j�zyk
cykl
ruch
depresja
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s�owniku
wsp�praca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze�one.

   
reklama  
     
   

Internetowy s�ownik w kt�rym mo�esz znale�� terminy, zagadnienia oraz definicje i poj�cia wyja�nione w przyst�pny i jasny spos�b.
W ca�ej Polsce organizacja imprez karaoke i swietna zabawa. Profesjonalne nag�osnienie koncert�w dla firm. Wie�ce Pogrzebowe Wroc�aw. Us�ugi florystyczne
. Apteka Internetowa. Garnki na indukcj�. Zegarki Certina. Farby do w�os�w. Kolektory s�oneczne.