? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest kalkulacja?

Poj´┐Żcie kalkulacji i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja kalkulacji napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

kalkulacja - czynno´┐Ż´┐Ż obliczeniowa zmierzaj´┐Żca do ustalenia kwoty koszt´┐Żw przypadaj´┐Żcych na przedmiot kalkulacji.

W przypadku potrzeby kalkulowania kosztu wytworzenia poszczeg´┐Żlnych rodzaj´┐Żw produkcji nale´┐Ży zawsze ustali´┐Ż obiekt kalkulacji stanowi´┐Żcy ka´┐Żdorazowo przedmiot kalkulacji dla danej produkcji. Tworzenie przedmiotu kalkulacji zale´┐Ży, zatem od:
- typu kalkulacji;
- obowi´┐Żzuj´┐Żcej jednostki miary produkcji;
- obowi´┐Żzuj´┐Żcej jednostki miary produkcji przy jej sprzeda´┐Ży.

Zadania kalkulacji:
- zadaniem kalkulacji jest uzyskanie danych, na podstawie, kt´┐Żrych mo´┐Żna oceni´┐Ż ekonomiczn´┐Ż efektywno´┐Ż´┐Ż - rzeczywist´┐Ż lub zamierzon´┐Ż - wytworzenia okre´┐Żlonych produkt´┐Żw. Kalkulacja kosztu wytworzenia powinna wykaza´┐Ż nie tylko ´┐Ż´┐Żczny koszt ka´┐Żdego wyrobu lub us´┐Żugi, lecz r´┐Żwnie´┐Ż poszczeg´┐Żlne sk´┐Żadniki (pozycje) kosztu wytworzenia, czyli pozycje kalkulacyjne. Zadaniem kalkulacji jest tak´┐Że ustalenie struktury kosztu jednostkowego. Zadaniem kalkulacji jest, zatem dostarczenie danych do:
* okre´┐Żlenia poziomu koszt´┐Żw;
* kontroli koszt´┐Żw;
* ustalenia cen.

Celem kalkulacji jest obliczenie kosztu wytworzenia jednostki produktu gotowego, wyrobu lub us´┐Żugi. Istota problemu sprowadza si´┐Ż do:
- zebrania na w´┐Ża´┐Żciwie rozbudowanych kontach wynikowych koszt´┐Żw zwi´┐Żzanych z wytworzonymi produktami;
- ustalenia wielko´┐Żci produkcji wykonanej;
- ustalenia wielko´┐Żci produkcji w toku;
- przypisania koszt´┐Żw do jednostki kalkulacyjnej za pomoc´┐Ż odpowiednich metod.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  OC
kwiat
asertywno´┐Ż´┐Ż
cele firmy
teatr
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.