? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest j´┐Żzyk?

Poj´┐Żcie j´┐Żzyka i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja j´┐Żzyka napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

j´┐Żzyk - system obejmuj´┐Żcy wyznaczony przez pewne regu´┐Ży zbi´┐Żr znak´┐Żw s´┐Żownych, z kt´┐Żrymi odpowiednie regu´┐Ży nakazuj´┐Ż wi´┐Żza´┐Ż my´┐Żli okre´┐Żlonego typu a inne regu´┐Ży okre´┐Żlaj´┐Ż dopuszczalny spos´┐Żb wi´┐Żzania tych znak´┐Żw w wyra´┐Żenia z´┐Żo´┐Żone.

Trzy zbiory regu´┐Ż dla j´┐Żzyka wg semiotyki:
- regu´┐Ży wyznaczaj´┐Żce zas´┐Żb s´┐Ż´┐Żw danego j´┐Żzyka,
- regu´┐Ży znaczeniowe, kt´┐Żre okre´┐Żlaj´┐Ż przyporz´┐Żdkowanie elementom j´┐Żzyka jakiej´┐Ż rzeczywisto´┐Żci,
Nazwom s´┐Ż przyporz´┐Żdkowane obiekty, zdaniom s´┐Ż stany rzeczy, a sp´┐Żjnikom zdaniowym relacje mi´┐Żdzy stanami rzeczy.
- regu´┐Ży sk´┐Żadniowe, czyli syntaktyczne.

J´┐Żzyk dzieli si´┐Ż na:
- j´┐Żzyk naturalny - jego regu´┐Ży s´┐Ż kszta´┐Żtowane zwyczajowo, jego u´┐Żywanie dopuszcza r´┐Żne sytuacje uwarunkowania wypowiedzi,
- j´┐Żzyk sztuczny - to j´┐Żzyk konstruowany ze wzgl´┐Żdu na z g´┐Żry okre´┐Żlony cel.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  czaszka ssaka
homogram
czaszka ptaka
min´┐Żg
lancetnik
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  przymiary k´┐Żtowe
rycza´┐Żt spedycyjny
Starka
stres
prawo gospodarcze
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.
Komponenty do CMS Joomla!: Szablony, modu´┐Ży dodatki oferuje Templatka.pl . Dydaktyka Informatyki (´┐Żwiczenia, kody zr´┐Żd´┐Żowe: Pascal,Asembler,Joomla Java,CSS) dla liceum.