? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest jednostka?

Poj´┐Żcie jednostki i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja jednostki napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

jednostka - 1) je´┐Żeli chodzi o jednostk´┐Ż spo´┐Żeczn´┐Ż, jest to osoba, persona, istota o rozumnej naturze i ´┐Żwiadomo´┐Żci w´┐Żasnego istnienia. Cechuje si´┐Ż niezale´┐Żno´┐Żci´┐Ż i odr´┐Żbno´┐Żci´┐Ż od innych ´┐Żywych organizm´┐Żw. Posiada w´┐Żasn´┐Ż wol´┐Ż i w´┐Żasne zdanie, osobliwy charakter, a tak´┐Że system warto´┐Żci, kt´┐Żre wyznaje i kieruje si´┐Ż nimi w ´┐Życiu.

Ka´┐Żdy cz´┐Żowiek jest jednostk´┐Ż spo´┐Żeczn´┐Ż, zebrane jednostki spo´┐Żeczne tworz´┐Ż rozmaite grupy, subkultury, kultury ludzi o podobnych pogl´┐Żdach, zainteresowaniach, tradycjach. Zebrane ze sob´┐Ż jednostki tworz´┐Ż nie tylko zgrupowania, miasta, czy pa´┐Żstwa, ale stanowi´┐Ż ludzko´┐Ż´┐Ż ca´┐Żego ´┐Żwiata. Jednostk´┐Ż nazywamy r´┐Żwnie´┐Ż, w fizyce : 2) jednostk´┐Ż miary, 3) jednostk´┐Ż astronomiczn´┐Ż, w matematyce : 4) jednostk´┐Ż urojon´┐Ż, 5) jednostk´┐Ż matematyczn´┐Ż (mm, cm, m, itp.), w programowaniu : 6) jednostk´┐Ż leksykaln´┐Ż, w ekonomii : 7) jednostk´┐Ż monetarn´┐Ż, 8) jednostk´┐Ż gospodarcz´┐Ż, w biologii : 9) jednostk´┐Ż systematyczn´┐Ż, w geografii: 10) jednostk´┐Ż administracyjn´┐Ż, w informatyce : 11) jednostk´┐Ż centraln´┐Ż, w ´┐Żegludze : 12) jednostk´┐Ż p´┐Żywaj´┐Żc´┐Ż, czy te´┐Ż w wojsku : 13) jednostka wojskowa, 14) jednostka terytorialna.
Istnieje nawet serial telewizyjny o nazwie „Jednostka specjalna”.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  kalkulacja planowa
b´┐Żl ucha
planowanie
EBITDA
rzekomob´┐Żoniaste zapalenie jelita grubego
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.