? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest jazz?

Poj´┐Żcie jazzu i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja jazzu napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

jazz - jest to gatunek muzyczny maj´┐Żcy swoje korzenie w Stanach Zjednoczonych. Szczeg´┐Żlnym miejscem w kt´┐Żrym nast´┐Żpi´┐Ż rozw´┐Żj jazzu jest Nowy Orlean. To w´┐Ża´┐Żnie z tego miasta wywodzi´┐Ż si´┐Ż Louis Armstrong, jeden z najpopularniejszych reprezentant´┐Żw muzyki jazzowej. Muzyka ta ´┐Ż´┐Żczy w sobie elementy ludowe oraz artystyczne.

Pocz´┐Żtek powstania gatunku muzycznego jakim jest jazz przypada na XX wiek. Twierdzi si´┐Ż r´┐Żwnie´┐Ż, ´┐Że jazz stanowi raczej form´┐Ż interpretacji i nie powinno si´┐Ż go okre´┐Żla´┐Ż innym mianem. Muzyce jazzowej towarzyszy rytm synkopowany a tak´┐Że mo´┐Żliwo´┐Ż´┐Ż szerokiej interpretacji.

Gatunek ten posiada trzy atrybuty. Pierwszym z nich jest swing, kt´┐Żry oddaje delikatno´┐Ż´┐Ż a tak´┐Że spr´┐Żysto´┐Ż´┐Ż rytmu. Odpowiada on r´┐Żwnie´┐Ż za odpowiednie urozmaicenie melodii a tak´┐Że ci´┐Żgle zmieniaj´┐Żc´┐Ż si´┐Ż dynamik´┐Ż. Kolejnym atrybutem jest funkcja ekstatyczna, kt´┐Żra widoczna jest g´┐Ż´┐Żwnie podczas jem session. S´┐Ż to koncerty polegaj´┐Żce na zbiorowej interpretacji muzycznej. Ostatnim, trzecim atrybutem jest kod indywidualny. Jest to okre´┐Żlony rodzaj komunikacji dotycz´┐Żcy muzyka oraz jego s´┐Żuchacza. Muzyka jazzowa popularna jest do dnia dzisiejszego na ca´┐Żym ´┐Żwiecie, maj´┐Żc szerokie grono s´┐Żuchaczy oraz fan´┐Żw. Do Polski ten gatunek muzyczny dotar´┐Ż w latach 20.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  badanie
dyskryminacja
potrzeba
motywacja
marszand
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.