? Co to jest? - Sownik internetowy

S�ownik internetowy
poj�cia, definicje, terminy...

Wyszukaj has�oSpis alfabetyczny wszystkich poj��

Dodaj stron� do ulubionych


 

 
Sownik internetowy
 
   

Co to jest ja�� spo�eczna?

Poj�cie ja�ni spo�ecznej i dok�adne informacje wyja�niaj�ce ten termin. Definicja ja�ni spo�ecznej napisana w spos�b zrozumia�y.

ja�� spo�eczna - to sposoby przewidywania samego siebie, identyfikacja w�asnej to�samo�ci.

Wyr�nia cztery rodzaje ja�ni:
1. Pierwiastkowa (osobisty, wewn�trzny pogl�d na siebie samego).
2. Fasadowa - identyfikacja naszej to�samo�ci dla innych (to, co reklamujemy, prezentujemy dla innych):
* samochwalstwo;
* tytu�omania;
* bycie modnym;
* powo�ywanie si� na znajomo�ci.
3. Odzwierciedlona (elementy opisowe naszej osoby sk�adaj�ce si� na oczekiwane przez nas wyobra�enie nas przez innych)
4.Subiektywizowana (suma wiedzy, m�dro�ci, do�wiadczenia, kt�re jednostka zdoby�a w procesie socjalizacji i dalszego rozwoju osobniczego. Globalna ocena nas samych zobiektywizowane spojrzenie na siebie samego).

 

     
Najnowsze poj�cia
  b�l ucha
furunku�
bia�aczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj�cia
  postawa
sztuka
gmina
VAT
formu�a
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s�owniku
wsp�praca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze�one.

   
reklama  
     
   

Internetowy s�ownik w kt�rym mo�esz znale�� terminy, zagadnienia oraz definicje i poj�cia wyja�nione w przyst�pny i jasny spos�b.