? Co to jest? - Sownik internetowy

S�ownik internetowy
poj�cia, definicje, terminy...

Wyszukaj has�oSpis alfabetyczny wszystkich poj��

Dodaj stron� do ulubionych


 

 
Sownik internetowy
 
   

Co to jest jako��?

Poj�cie jako�ci i dok�adne informacje wyja�niaj�ce ten termin. Definicja jako�ci napisana w spos�b zrozumia�y.

jako�� - suma cech wytworu, dzia�a� do niego prowadz�cych, funkcji czy rozwi�za� organizacyjnych. Poj�cie jako�ci wi��e si� ze stosowaniem ocen w oparciu o por�wnania z wzorcem istniej�cym obiektywnie lub idealnym, normami jako�ci, odpowiedni� skal�. Dokonywanie pomiaru i ocena jako�ci posiada znaczenie przy stosowaniu czy d��eniu do systemu produkcji tzw. bezusterkowej.

 

     
Najnowsze poj�cia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia�aczka
furunku�
 

 

     
Losowe poj�cia
  motoryczno��
wolno��
kamica ��ciowa
PTTK
Awangarda Krakowska
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s�owniku
wsp�praca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze�one.

   
reklama  
     
   

Internetowy s�ownik w kt�rym mo�esz znale�� terminy, zagadnienia oraz definicje i poj�cia wyja�nione w przyst�pny i jasny spos�b.