? Co to jest? - Sownik internetowy

S�ownik internetowy
poj�cia, definicje, terminy...

Wyszukaj has�oSpis alfabetyczny wszystkich poj��

Dodaj stron� do ulubionych

 
Sownik internetowy
 
   

Co to jest jajo�yworodno��?

Poj�cie jajo�yworodno�ci i dok�adne informacje wyja�niaj�ce ten termin. Definicja jajo�yworodno�ci napisana w spos�b zrozumia�y.

jajo�yworodno�� - rozr�d zwierz�t, w kt�rym zarodek rozwija si� w organizmie matki, ale os�oni�ty b�onami jajowymi, i kosztem substancji od�ywczych ��tka jaja; m�ode wykluwaj� si� w ciele matki lub tu� po z�o�eniu jaja; wyst�puje np. u niekt�rych p�az�w, gad�w i ryb.

 

     
Najnowsze poj�cia
  czaszka ssaka
homogram
czaszka ptaka
min�g
lancetnik
 

 

     
Losowe poj�cia
  spedycja w�a�ciwa
zesp� projektowy
podtekst
koncepcja zarz�dzania
system rachunkowo�ci
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s�owniku
wsp�praca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze�one.

   
reklama  
     
   

Internetowy s�ownik w kt�rym mo�esz znale�� terminy, zagadnienia oraz definicje i poj�cia wyja�nione w przyst�pny i jasny spos�b