? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest izomeria?

Poj´┐Żcie izomerii i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja izomerii napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

izomeria - poj´┐Żcie izomerii wyst´┐Żpuje przede wszystkim w nauce jak´┐Ż jest chemia. O izomerii mowa jest wtedy gdy istniej´┐Ż r´┐Żne zwi´┐Żzki chemiczne posiadaj´┐Żce natomiast identyczny sk´┐Żad atomowy. Te w´┐Ża´┐Żnie zwi´┐Żzki mo´┐Żna inaczej okre´┐Żli´┐Ż mianem izomer´┐Żw. Istnieje kilka rodzaj´┐Żw izomerii.

Podzia´┐Ż dokonywany jest ze wzgl´┐Żdu na r´┐Żnice widoczne mi´┐Żdzy izomerami. Pierwszym typem jest izomeria konfiguracyjna. Istnieje ona wtedy gdy kilka cz´┐Żsteczek posiada identyczna liczb´┐Ż atom´┐Żw. Musi si´┐Ż zgadza´┐Ż r´┐Żwnie´┐Ż ich rodzaj.

Izomeri´┐Ż konfiguracyjn´┐Ż dzieli si´┐Ż dodatkowo na izomeri´┐Ż geometryczn´┐Ż oraz optyczn´┐Ż. Ta pierwsza wywo´┐Żana jest zatrzymaniem rotacji w obr´┐Żbie wi´┐Żza´┐Ż. Mo´┐Że to dotyczy´┐Ż zar´┐Żwno wi´┐Żza´┐Ż pojedynczych jak i podw´┐Żjnych. Izomeri´┐Ż optyczn´┐Ż inaczej okre´┐Żli´┐Ż mo´┐Żna jako cz´┐Żsteczki ujawniaj´┐Żce przeciwn´┐Ż aktywno´┐Ż´┐Ż optyczn´┐Ż.

Kolejnym rodzajem jest izomeria konformacyjna. Zdefiniowa´┐Ż j´┐Ż mo´┐Żna jako istnienie cz´┐Żsteczek posiadaj´┐Żcych tyle samo atom´┐Żw. W tym przypadku r´┐Żwnie´┐Ż musi zgadza´┐Ż si´┐Ż ich rodzaj a tak´┐Że wi´┐Żzania. Ostatnim typem jest izomeria konstytucyjna. Jest to bardzo podobny przypadek co izomeria konformacyjna. Jedyn´┐Ż r´┐Żnic´┐Ż s´┐Ż odmienne wi´┐Żzania chemiczne.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  powierzchnia u´┐Żytkowa
Unity Line
o´┐Żtarz
sport
alergia pokarmowa
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.