? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest izolacja termiczna?

Poj´┐Żcie izolacji termicznej i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja izolacji termicznej napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

izolacja termiczna - Izolacja termiczna to poj´┐Żcie, kt´┐Żrego w kwestiach dotycz´┐Żcych budownictwa u´┐Żywa´┐Ż mo´┐Żemy zamiennie z terminem „docieplenia” danej powierzchni czy pomieszczenia. Dobrze wykonana izolacja termiczna pozwala na do´┐Ż´┐Ż znaczny stopie´┐Ż oszcz´┐Żdno´┐Żci na przyk´┐Żad w zakresie ogrzewania budynku. W ten spos´┐Żb mo´┐Żna zaoszcz´┐Żdzi´┐Ż nawet do 40 % na ogrzewaniu okre´┐Żlonej powierzchni. Trudno si´┐Ż zatem dziwi´┐Ż, ´┐Że ten spos´┐Żb ocieplania jest coraz cz´┐Żciej stosowany w budownictwie.

Izolacja termiczna ma przede wszystkim za zadanie ochrania´┐Ż budynek przed utrat´┐Ż ciep´┐Ża. Do tego celu najcz´┐Żciej wykorzystuje si´┐Ż we´┐Żn´┐Ż mineraln´┐Ż lub styropian. Charakterystyczne w´┐Ża´┐Żciwo´┐Żci tych materia´┐Ż´┐Żw sprawiaj´┐Ż, i´┐Ż ciep´┐Żo, kt´┐Żre wytwarzane jest w danym budynku, nie przedostaje si´┐Ż na zewn´┐Żtrz przez szczeliny czy dziury w konstrukcji. Materia´┐Ży te maj´┐Ż takim ubytkom zapobiega´┐Ż, co realizowane jest z du´┐Żym powodzeniem.

Izolacja termiczna jest wa´┐Żna zar´┐Żwno dla budowla´┐Żc´┐Żw, pozwalaj´┐Żc im na stworzenie w´┐Ża´┐Żciwie zabezpieczonych i ocieplonych konstrukcji, ale tak´┐Że dla os´┐Żb, kt´┐Żre b´┐Żd´┐Ż je u´┐Żytkowa´┐Ż. Ka´┐Żdy, kto chce w taki spos´┐Żb ociepli´┐Ż sw´┐Żj dom, patrzy na ten fakt tak´┐Że przez pryzmat oszcz´┐Żdno´┐Żci. Warto zainwestowa´┐Ż w izolacj´┐Ż termiczn´┐Ż, bowiem pomo´┐Że nam ona zwi´┐Żkszy´┐Ż komfort ´┐Życia w ocieplonym budynku, ale tak´┐Że pomo´┐Że zaoszcz´┐Żdzi´┐Ż na kosztach zwi´┐Żzanych z ogrzewaniem nale´┐Ż´┐Żcych do nas powierzchni. Poza tym prawid´┐Żowo wykonana izolacja mo´┐Że uchroni´┐Ż nas przez pojawieniem si´┐Ż zawilgocenia i zagrzybienia na naszych posesjach.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  hymn
token
historia
chrapanie
badanie marketingowe
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.