? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest izolacja fundament´┐Żw?

Poj´┐Żcie izolacji fundament´┐Żw i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja izolacji fundament´┐Żw napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

izolacja fundament´┐Żw - Kiedy powstaje nowy budynek, nale´┐Ży dba´┐Ż o to, by ju´┐Ż od pierwszego jego elementu, czyli od swoich fundament´┐Żw, by´┐Ż on budowany tak, by w przysz´┐Żo´┐Żci nie sta´┐Ż si´┐Ż przyczyn´┐Ż niepotrzebnych modernizacji czy kosztownych ulepsze´┐Ż. Jedn´┐Ż z kwestii, na kt´┐Żre koniecznie trzeba zwr´┐Żci´┐Ż uwag´┐Ż, jest odpowiednia izolacja fundament´┐Żw.

W´┐Ża´┐Żciwie postawione fundamenty s´┐Ż bardzo istotne, szczeg´┐Żlnie w´┐Żwczas, kiedy budowana przez nas konstrukcja nie posiada piwnic. W ka´┐Żdym jednak przypadku nale´┐Ży przede wszystkim zadba´┐Ż o to, by poprzez fundamenty w ´┐Żaden spos´┐Żb wilgo´┐Ż nie mog´┐Ża dostawa´┐Ż si´┐Ż do wn´┐Żtrza budynku, a ciep´┐Żo, kt´┐Żre b´┐Żdzie w nim gromadzone, nie mog´┐Żo wydostawa´┐Ż si´┐Ż na zewn´┐Żtrz. Najprostszym i najcz´┐Żciej stosowanym sposobem jest zak´┐Żadanie izolacji na powierzchni pod´┐Żogi oraz na ´┐Żcianach wchodz´┐Żcych w sk´┐Żad fundamentu- tak zwanej izolacji pionowej. Przewa´┐Żnie wykonywana jest ona z papy lub te´┐Ż z folii PCV. W niekt´┐Żrych przypadkach zaleca si´┐Ż tak´┐Że stosowanie izolacji pionowej fundament´┐Żw- zasadniczo s´┐Ż to jednak wyj´┐Żtkowe przypadki.

Konieczno´┐Ż´┐Ż czy te´┐Ż nie- tylko w´┐Ża´┐Żciwa izolacja fundament´┐Żw mo´┐Że zapobiec zagra´┐Żaj´┐Żcym solidno´┐Żci ca´┐Żej konstrukcji zalaniom i pojawieniu si´┐Ż wilgoci, kt´┐Żra sprzyja rozwojowi grzyba (czyli zarazem rozwojowi niebezpiecznych dla cz´┐Żowieka chor´┐Żb). Dbajmy zatem o to, by ju´┐Ż na etapie budowy by´┐Ża ona wykonana prawid´┐Żowo.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  integracja hierarchiczna
sceptycyzm
zas´┐Żb organizacyjny
rekreacja fizyczna
migracja
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.