? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest izolacja dachu?

Poj´┐Żcie izolacji dachu i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja izolacji dachu napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

izolacja dachu - Ocieplanie budynku nie mo´┐Że ko´┐Żczy´┐Ż si´┐Ż tylko i wy´┐Ż´┐Żcznie na zabezpieczeniu izolacyjnym ´┐Żcian oraz fundament´┐Żw. Du´┐Ża ilo´┐Ż´┐Ż ciep´┐Ża mo´┐Że ucieka´┐Ż przez dach, kt´┐Żremu brakuje szczelno´┐Żci. Dlatego te´┐Ż je´┐Żli chcemy ociepli´┐Ż ca´┐Ży nasz budynek, musimy skupi´┐Ż swoj´┐Ż uwag´┐Ż tak´┐Że na dachu.

Ocieplanie dachu koniecznie musi zacz´┐Ż´┐Ż si´┐Ż od wybrania odpowiednich materia´┐Ż´┐Żw, kt´┐Żre pos´┐Żu´┐Ż´┐Ż nam do izolacji. Nie trudno si´┐Ż domy´┐Żle´┐Ż, ´┐Że materia´┐Ży te b´┐Żd´┐Ż musia´┐Ży charakteryzowa´┐Ż si´┐Ż odpowiednimi parametrami, z kt´┐Żrych najwa´┐Żniejsza jest oczywi´┐Żcie wysoka izolacyjno´┐Ż´┐Ż cieplna oraz szczelno´┐Ż´┐Ż. Do tego takie materia´┐Ży powinny by´┐Ż d´┐Żwi´┐Żkoszczelne, niepalne, ´┐Żatwe w monta´┐Żu i nieprzepuszczaj´┐Żce wody i wilgoci. Poza tym surowiec, kt´┐Żry wykorzystany zostanie do izolacji, nie mo´┐Że by´┐Ż ci´┐Żki. Nie powinien on stanowi´┐Ż du´┐Żego dodatkowego obci´┐Ż´┐Żenia dla ca´┐Żej konstrukcji.

W przypadku izolacji dach´┐Żw budynk´┐Żw mieszkalnych wyst´┐Żpuj´┐Ż zasadniczo dwa rodzaje izolacji. Charakterystyczna dla dach´┐Żw p´┐Żaskich jest izolacja wykonana z p´┐Żyt z we´┐Żny mineralnej. Z kolei nie bardzo nadaje si´┐Ż ona do izolacji dach´┐Żw sko´┐Żnych, w zwi´┐Żzku z kt´┐Żrymi nie mo´┐Żna stosowa´┐Ż ci´┐Żkich materia´┐Ż´┐Żw mog´┐Żcych zbytnio obci´┐Ż´┐Ży´┐Ż konstrukcj´┐Ż.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  pracownik
anoreksja
cia´┐Żo szkliste
zapalenie powiek
dystrybucja fizyczna
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.