? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest istota?

Poj´┐Żcie istoty i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja istoty napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

istota - to wszystkie te cechy, kt´┐Żre decyduj´┐Ż, czym co´┐Ż jest i okre´┐Żlaj´┐Ż w czym to co´┐Ż jest inne od pozosta´┐Żych rzeczy. Terminem tym nazywano sens i sedno rzeczy, ich prawdziw´┐Ż natur´┐Ż, wiedz´┐Ż osi´┐Żgaln´┐Ż przy dostatecznie g´┐Ż´┐Żbokim poznaniu ´┐Żwiata.

Istot´┐Ż (esencj´┐Ż, eidos) badanego bytu od pocz´┐Żtk´┐Żw tradycji greckiej filozofii by´┐Ża jego tre´┐Żciowa, materialna zawarto´┐Ż´┐Ż. Arystoteles przez istot´┐Ż rozumia´┐Ż zestaw takich cech przedmiotu, kt´┐Żre wyznaczaj´┐Ż jego gatunek (jego cech istotowych, zasadniczych atrybut´┐Żw). Poza cechami istotnymi przedmiot posiada´┐Ż tak´┐Że cechy nieistotne - przypad´┐Żo´┐Żci. Zdaniem tego filozofa istot´┐Ż jeste´┐Żmy w stanie odkry´┐Ż w wyniku pracy naszego intelektu. Tomasz z Akwinu wprowadzi´┐Ż rozr´┐Żnienie na istot´┐Ż, tj. tre´┐Żciow´┐Ż, materialn´┐Ż zawarto´┐Ż´┐Ż oraz samo istnienie badanego bytu (fakt istnienia).

W rozumieniu Martina Heideggera termin istota wyst´┐Żpuje w innym uj´┐Żciu ni´┐Ż w tradycyjne. Nie oznacza opozycji cech sta´┐Żych, wobec w´┐Ża´┐Żciwo´┐Żci o charakterze przypad´┐Żo´┐Żciowym. Wed´┐Żug Heideggera istota danej rzeczy jest tym, co sprawia, ´┐Że byt jest tym, czym jest niezale´┐Żnie od up´┐Żywu czasu. Istota jest procesem ujawniania si´┐Ż bycia. Jest tym, co pozostaje takie samo mimo zmiany.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  kalkulacja podzia´┐Żowa prosta
migracja
gilotyna
fosfolipidy
cykl finansowy
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.