? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest Internet?

Poj´┐Żcie Internetu i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja Internetu napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

Internet - (ang. International - globalny, mi´┐Żdzynarodowy; ´┐Żac. inter - mi´┐Żdzy ; ang. net - sie´┐Ż ) jest og´┐Żlno´┐Żwiatowym zbiorem sieci komputerowych, kt´┐Żre s´┐Ż ze sob´┐Ż wzajemnie po´┐Ż´┐Żczone, umo´┐Żliwiaj´┐Żc w ten spos´┐Żb swobodn´┐Ż wymian´┐Ż informacji mi´┐Żdzy jego u´┐Żytkownikami.

Sie´┐Ż komputerowa jest systemem komunikacyjnym ´┐Ż´┐Żcz´┐Żcym co najmniej 2 komputery wraz z urz´┐Żdzeniami peryferyjnymi. Aby Internet jako mi´┐Żdzynarodowa sie´┐Ż komputerowa umo´┐Żliwia´┐Ża komunikacj´┐Ż mi´┐Żdzy r´┐Żnymi platformami sprz´┐Żtowymi opracowany zosta´┐Ż specjalny protok´┐Ż IP, okre´┐Żlaj´┐Żcy spos´┐Żb przesy´┐Żania danych, na podstawie kt´┐Żrego oparte s´┐Ż sieci adresowe.

Pocz´┐Żtki Internetu da´┐Ży badania naukowe przeprowadzone w latach sze´┐Ż´┐Żdziesi´┐Żtych dwudziestego wieku nad mo´┐Żliwo´┐Żci´┐Ż dowodzenia i ´┐Ż´┐Żczno´┐Żci w czasie ataku nuklearnego. Wymin´┐Ż informacji przy u´┐Życiu sieci komputerowej umo´┐Żliwi´┐Żo zastosowanie technologii telekomunikacji i wykorzystanie jej infrastruktury. Komunikacj´┐Ż internetow´┐Ż umo´┐Żliwia wykorzystanie r´┐Żwnie´┐Ż innych technologii przewodowych takich jak sie´┐Ż energetyczna, czy telewizja kablowa, a tak´┐Że technologie bezprzewodowe takie jak WI-FI czy ´┐Ż´┐Żcza satelitarne.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  bezpiecze´┐Żstwo
przeciwwskaz
´┐Żrednic´┐Żwka
efektywno´┐Ż´┐Ż pracy
szklane domy
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.