? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest inteligencja?

Poj´┐Żcie inteligencjii i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja inteligencjii napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

inteligencja - jest terminem pochodz´┐Żcym od ´┐Żaci´┐Żskiego s´┐Żowa inteligentia i oznacza poj´┐Żtno´┐Ż´┐Ż. Inteligencj´┐Ż bywa nazywany ka´┐Żdy zesp´┐Ż wszelkiego rodzaju zdolno´┐Żci umys´┐Żowych cz´┐Żowieka, kt´┐Żre umo´┐Żliwiaj´┐Ż mu analizowanie i rozwi´┐Żzywanie nowo powsta´┐Żych problem´┐Żw. Problemy te mog´┐Ż by´┐Ż natury naukowej lub te´┐Ż mog´┐Ż mie´┐Ż charakter czysto ´┐Życiowy.

Inteligencja mo´┐Że by´┐Ż nabyta lub wrodzona. Cz´┐Żowiek rodzi si´┐Ż z pewnego rodzaju zapasem inteligencji i jest ona uwarunkowana poniek´┐Żd genetycznie. Inteligencja nabyta, to natomiast wszelkiego rodzaju wiedza zdobyta w ´┐Życiu i pozwalaj´┐Żca na koegzystowanie z innymi lud´┐Żmi i rozwi´┐Żzywanie pojawiaj´┐Żcych si´┐Ż problem´┐Żw.

Inteligencja mierzona jest tak zwanym ilorazem inteligencji. Okre´┐Żla si´┐Ż go na podstawie specjalnie skonstruowanych test´┐Żw inteligencji.

Mo´┐Żemy wyr´┐Żni´┐Ż trzy podstawowe rodzaje wiedzy. Zaliczamy do nich inteligencje praktyczn´┐Ż, inteligencje abstrakcyjna oraz inteligencje spo´┐Żeczn´┐Ż.

Inteligencja bywa´┐Ża tak´┐Że okre´┐Żlana jedna z warstw spo´┐Żecznych, kt´┐Żra utrzymywa´┐Ża si´┐Ż z pracy umys´┐Żu. By´┐Ża ona bardzo wykszta´┐Żcona, a jej cz´┐Żonkami najcz´┐Żciej by´┐Ża szlachta, zubo´┐Ża´┐Że mieszcza´┐Żstwo oraz rodziny kr´┐Żlewskie, ksi´┐Ż´┐Ż´┐Żce i hrabiowskie.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  zdolno´┐Ż´┐Ż prawna
BHP
link
jednostka
nasiono
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.