? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest integracja?

Poj´┐Żcie integracji i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja integracji napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

integracja - wyraz ten pochodzi od ´┐Żaci´┐Żskiego s´┐Żowa integrare, co oznacza scali´┐Ż. W psychologii poj´┐Żcie to ma szerokie znaczenie i najcz´┐Żciej wyra´┐Ża si´┐Ż we wzajemnym stosunku pe´┐Żnosprawnych do niepe´┐Żnosprawnych. Osoby niepe´┐Żnosprawne maj´┐Ż takie same prawa jak ka´┐Żdy inny cz´┐Żowiek, chocia´┐Ż maj´┐Ż wiele problem´┐Żw natury technicznej, komunikacyjnej i wiele innych. Dzi´┐Żki integracji osoby niepe´┐Żnosprawne i pe´┐Żnosprawne maja identyczne prawa jak i identyczne obowi´┐Żzki. Likwiduje ona bariery spo´┐Żeczne i liczne zahamowania.

Integracja mo´┐Że by´┐Ż tak´┐Że rozumiana jako wszelkiego rodzaju kontakty mi´┐Żdzyludzkie - ich cz´┐Żstotliwo´┐Ż´┐Ż i intensywno´┐Ż´┐Ż, a tak´┐Że akceptacja i przej´┐Żcie wsp´┐Żlnych system´┐Żw warto´┐Żci i norm moralnych.

Integracja mo´┐Że si´┐Ż odbywa´┐Ż tak´┐Że pomi´┐Żdzy dzie´┐Żmi i osobami upo´┐Żledzonymi fizycznie lub psychicznie, a osobami ca´┐Żkowicie zdrowymi.

Integracja mo´┐Że odbywa´┐Ż tak´┐Że pomi´┐Żdzy poszczeg´┐Żlnymi grupami spo´┐Żecznymi, mniejszo´┐Żciami narodowymi, uchod´┐Żcami, czy te´┐Ż emigrantami. Repatrianci tak´┐Że podlegaj´┐Ż integracji.

W znaczeniu ekonomicznym, integracja oznacza wieloaspektowy proces scalania gospodarek poszczeg´┐Żlnych kraj´┐Żw i tworzenia si´┐Ż jednolitego organizmu i systemu gospodarczego- najcz´┐Żciej jest to wsp´┐Żlny rynek zbytu i handlu towarami i us´┐Żugami.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  ci´┐Ż´┐Ża
w´┐Żasno´┐Ż´┐Ż
uk´┐Żad kostny
rozedma p´┐Żuc
seed
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.